th th
en

จังหวัดเชียงใหม่ 6 มิถุนายน 2561 – กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชวนน้อง ๆ เยาวชนขบคิดบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพในนิทรรศการพลิกขยะสู่ขุมทรัพย์ : From Waste to Value ให้เยาวชนเรียนรู้เทคโนโลยี “Reform” ที่สามารถสร้างมูลค่าให้ขยะได้ใน “งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่” 

 

 99A0209

           ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า เพราะวิวัฒนาการและเทคโนโลยีที่ก้าวไปข้างหน้า จึงส่งผลให้การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ จึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ดังจะเห็นได้อย่างเด่นชัดจากนิทรรศการที่น่าสนใจมากมาย ภายในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค นำเสนอผ่านสิ่งที่อยู่รอบตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การหยิบยกเรื่องราวของ “ขยะ” เกิดเป็นการตั้งข้อสังเกตที่ชวนให้น้องๆ เยาวชนค้นหาคำตอบว่า  “ขยะเป็นอะไรได้มากกว่าที่คิด” กับ นิทรรศการจากขยะสู่ขุมทรัพย์ : From Waste to Value ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งบูธนิทรรศการที่มีความน่าสนใจ เนื่องจากจะจัดแสดงให้ผู้เข้าชมเกิดความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของการบริหารจัดการขยะ และชี้ให้เห็น ประโยชน์ของสิ่งเหลือใช้ต่างๆ ในกองขยะ ที่สามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ สร้างพลังงานทดแทน และสร้างมูลค่าเพิ่มที่เกินกว่าจะคาดคิด ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 โซน ให้ได้เข้ามาร่วมเรียนรู้ และสอดแทรกการทดลอง ลงมือทำ ให้เห็นภาพ ประกอบด้วย โซนที่ 1 ขยะมาจากไหน นำเสนอเนื้อหาสาระเรื่องของ “ขยะ” โดยให้เห็นตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการสร้างขยะ ประเภทต่างๆ ของขยะ ไปจนถึงสถิติต่างๆที่บ่งชี้ว่า “ขยะ”  กำลังเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องการการจัดการที่ถูกต้อง โซนที่ 2 ขยะไปไหน นำเสนอข้อมูลและผลกระทบจากการทิ้งขยะโดยไม่มีการจัดการ  ไล่เรื่องราวตั้งแต่ขยะทั่วไปบนบกจน ไปถึงขยะที่สะสมและถูกปล่อยลงสู่น้ำ เรื่องราวของแพขยะ ปัญหาใหญ่ของโลก เรื่องราวของไมโครพลาสติก มหันตภัยร้ายที่ไม่ควรมองข้าม และเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งถ้าไม่มีการช่วยกันบำรุงรักษาก็จะเกิดผลกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต และโซนที่ 3 ลดขยะได้อย่างไร นำเสนอข้อมูลและแนวคิดต่างๆ ในการบริหารจัดการขยะที่อย่างยั่งยืน โดยแนะนำให้รู้จักเทคโนโลยี “Reform” เทคโนโลยีที่นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ในการจัดการขยะให้กลายเป็นแหล่งวัตถุดิบที่มีค่า สามารถนำกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตระดับอุตสาหกรรมได้อีกครั้ง โดยส่วนใหญ่คือแผงวงจรต่าง ๆ ในอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์สารสนเทศ รวมถึงแผ่นซีดี ซึ่งปัจจุบันเราเรียกกันว่า ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนและผู้ร่วมงานจะได้ตระหนักรู้ในการสร้างโอกาสใหม่ ๆ ประหยัดพลังงาน ทรัพยากรและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการได้เรียนรู้มูลค่าของขยะชนิดต่างๆที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราได้เพียงรู้จักการคัดแยกให้ถูกต้อง

 

 99A0456

        นอกจากนี้น้อง ๆ เยาวชนยังได้ร่วมสนุกกับมุม Workshop นักประดิษฐ์ คิดเปลี่ยนโลก ที่จะนำเอา แนวคิด 3R (Reduce Reuse Recycle) มาสร้างสรรค์เป็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่น่าสนใจ ซึ่งเชื่อว่า นอกจากความสนุกสนานแล้ว น้องๆเยาวชน ยังได้มีโอกาส ร่วมสร้างความตระหนักในปัญหาของขยะที่จะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมได้ และปลูกฝัง ให้เยาวชนรู้จัก คิด รู้จักใช้ รู้จักทิ้ง เพื่อลดปัญหาขยะ เกิดเป็นพลังแห่งการสร้างสรรค์ผสมผสานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปลี่ยนให้ขยะ เป็นประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

 

 MG 0178

        ทั้งนี้ นักเรียน เยาวชน และผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายนนี้ เวลา 09.00 - 19.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ CMECC สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.nsm.or.th และ FACEBOOK : มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สอบถามที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โทรศัพท์ 02 577 9960

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร