th th
en

จังหวัดเชียงใหม่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ – กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชวนชาวเหนือร่วมรำลึก “๑๕๐ ปี สุริยุปราคาหว้ากอ” ย้อนรอยเหตุการณ์ครั้งสำคัญแห่งดาราศาสตร์ไทย พร้อมสัมผัสนิทรรศการเทิดพระเกียรติมิติใหม่ภายใน  “งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่” 

 99A0195

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หน่วยงานหลักในการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภาคเหนือ ในครั้งนี้กล่าวว่า พิธีเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการไปตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน ที่ผ่านมาแล้ว ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชนและประชาชนชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงเข้าชมงานเป็นจำนวนมาก โดยหนึ่งในนิทรรศการไฮไลท์ที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมจำนวนมาก คือ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ (Royal Pavilion) ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อร่วมรำลึก “๑๕๐ ปี สุริยุปราคาหว้ากอ” เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๕๐ ปี ที่พระองค์ทรงคำนวณและคาดการณ์สถานที่เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงใน ณ บ้านหว้ากอ ต.คลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้อย่างแม่นยำไว้ล่วงหน้าถึง ๒ ปี สะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านได้เป็นอย่างดียิ่ง อันนำพามาซึ่งแสงสว่างแห่งปัญญาของสยามประเทศในกาลเวลาต่อมา

   99A0295     99A0313

 

 

          นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” นำเสนอเรื่องราวในพระมหากรุณาธิคุณและหลักการทรงงานที่ทรงมอบไว้ให้กับปวงชนชาวไทย โดยทรงใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน จนเกิดเป็นนวัตกรรมที่หลากหลาย สร้างประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดิน นิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นำเสนอแนวทางพระราชดำริที่ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชน นิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ นำเสนอการเล็งเห็นความสำคัญและความห่วงใยที่ทรงมีต่อทรัพยากรธรรมชาติ ทรงดำเนินงานการอนุรักษ์หลากหลายด้าน เพื่อการอนุการอย่างยั่งยืน นิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ นำเสนอพระราชกรณียกิจเนื่องมาจากการสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในการที่จะสำรวจ รักษา ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่และเกิดประโยชน์แก่ชาวไทยอย่างยั่งยืน และนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เจ้าฟ้านักวิจัย นำเสนอพระราชกรณียกิจ และความสนพระทัยด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัย ด้านพิษวิทยา สิ่งแวดล้อมนำไปสู่การพัฒนาขยายผลเป็น “สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์” และ “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” เพื่อนำผลการศึกษาวิจัยมาพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนชาวไทยได้อย่างยั่งยืน

 

 99A1745

        สำหรับนิทรรศการเทิดพระเกียรติทั้งหมดนี้ อพวช. จะหมุนเวียนจัดแสดงในอีก ๓ ภูมิภาคทั่วประเทศ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระดับภูมิภาค ที่จังหวัดสงขลา จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนคนไทยทั้ง ๔ ภูมิภาคได้มีโอกาสสัมผัสกับนิทรรศการเทิดพระเกียรติอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ภายในงานงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระดับภูมิภาค จ.เชียงใหม่ ในครั้งนี้ ยังมีนิทรรศการไฮไลท์ที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิเช่น นิทรรศการพลิกขยะสู่ขุมทรัพย์ (FROM WASTE TO VALUE) นิทรรศการเกษตรยุคใหม่ (SMART FARMER ๔.๐) นิทรรศการอัตลักษณ์ในท้องถิ่นไทย (Geographical Indications Products) รวมทั้ง นิทรรศการจากหน่วยงานพันธมิตรของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานพันธมิตรอีกมากมาย ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ใหม่ ๆ ให้แก่เด็กและเยาวชนในภาคเหนือได้ใกล้ชิดวิทยาศาสตร์มากขึ้น และเตรียมความพร้อมก้าวไปสู่สังคม Thailand ๔.๐ ต่อไป ทั้งนี้ นักเรียน เยาวชน และผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายนนี้ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๙.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ CMECC สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.nsm.or.th และ FACEBOOK : มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สอบถามที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โทรศัพท์ ๐๒ ๕๗๗ ๙๙๖๐

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร