th th
en

-- แผนที่และการเดินทาง ไป จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ วันที่ 10 – 11 มี.ค. 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม สำรอง (กรณีมีผู้สละสิทธิ์)>>Click

-- กำหนดการ อบรมทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ >>Click

-- แผนที่และการเดินทาง ไป จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.>>Click

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        อพวช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด จัดโครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 ขึ้น และเพื่อพัฒนาทักษะ เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตสื่อวิทยาศาสตร์ในรูปแบบการเขียนให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป จึงกำหนดจัด "การอบรมทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์" โดยเปิดโอกาศให้ผู้ที่สนใจและมีความต้องการพัฒนาทักษะการเขียนของตนเอง **โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม**  ในระหว่างวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. – 17.30 ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถ. พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครด้านล่าง หมดเขตสมัคร วันที่ 1 มีนาคม 2561 นี้ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
โทร. 02 577 9999 ต่อ 1472, 1473 (วรภร, จีรวรรณ)

Download attachments:

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร