th th
en

        องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดแสดงนิทรรศการ“สูงวัย ใกล้ตัว” (Aging Society) ชวนครอบครัวร่วมสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับฐานเรียนรู้ในสนามจำลองของ ผู้สูงวัย ที่จะมาถ่ายทอดสาระความรู้ในการเข้าใจผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น พบกับกิจกรรม “ประดิษฐ์กระปุกออมสิน” และ “ประดิษฐ์ถุงบริหารมืออย่างง่ายด้วยตัวเอง” และวิธีรับมือการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุข อันจะเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ในการเตรียมความพร้อมเพื่อวัยเกษียณของตนเองในอนาคต พร้อมเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ

 MG 4792 800x533
        นางกรรณิการ์ เฉิน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ (อพวช.) กล่าวว่า “จากการที่องค์การสหประชาชาติได้คาดการณ์ว่าในช่วงปี พ.ศ. 2544 - 2643 เป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ ทั่วโลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมีจำนวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้านประเทศไทยเองก็เช่นกัน ในปี พ.ศ. 2560 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประชากรเด็กน้อยกว่าผู้สูงอายุ โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ประเมินว่าในช่วงปี พ.ศ. 2567-2568 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมด้วยการสร้างความเข้าใจและจัดการปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต อพวช. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานสร้างความตระหนัก ด้านวิทยาศาสตร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ จึงนำนิทรรศการ “สูงวัย ใกล้ตัว” (Aging Society) มาจัดแสดง ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุให้สังคมได้รับรู้เพิ่มมากขึ้น”

 MG 4891 800x533

 MG 4883 800x533
        โดยนิทรรศการชุดนี้นำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัย โดยแบ่งออกเป็น 3 โซน คือ 1.“สูงวัยใครๆ ก็เจอ” อธิบายที่มาและความสำคัญของสังคมผู้สูงอายุ สถานการณ์ปัจจุบันของสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยและต่างประเทศ 2.“เรียนรู้เป็นผู้สูงวัย” การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเมื่ออายุมากขึ้นและ 3.“บ้านแสนสุขสำหรับทุกวัย” แนะนำวิธีการเตรียมความพร้อมและการรับมือที่ถูกต้องของสังคมผู้สูงวัยอย่างมีความสุข ซึ่งเป็นการมุ่งส่งเสริมความเข้าใจ การใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงวัย นอกจากนี้ในนิทรรศการ ฯ ยังจัดกิจกรรมสำหรับครอบครัว ในแคมเปญ “ครอบครัวอุ่นใจ สูงวัยไปด้วยกัน” โดยเริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม – มีนาคม 2560 เป็นระยะเวลา 4 เดือน ในการรับสิทธิพิเศษสำหรับครอบครัวของผู้สูงวัย เพื่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัวในการทำกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้ผู้สูงวัยประสบความสำเร็จในชีวิตและการอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าและมีความสุข

 MG 4900 800x533
        นางกรรณิการ์ ฯ กล่าวทิ้งท้ายเพิ่มเติมว่า “นิทรรศการชุดนี้ หวังที่จะส่งเสริมการวางแผนการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ในอนาคต ทั้งยังร่วมสร้างสังคมของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพ อันจะเป็นประโยชน์ให้กับสังคมไทยในอนาคตต่อไป”

 MG 4887 800x533

        สำหรับผู้สนใจชมนิทรรศการ ฯ สามารถเข้ามาชมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2160 5356 เว็บไซต์ www.nsm.or.th หรือ FACEBOOK : NSMScienceSquare

 

Image Gallery

MG4742800x533
MG4769800x533
MG4780800x533
MG4807800x533
MG4783800x533
MG4831800x533
MG4846800x533
MG4861800x533
MG4871800x533
MG4873800x533

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร