th th
en

        กลับมาอีกครั้งกับนิทรรศการแบบอินเตอร์แอคทีฟ ที่น้องๆจะได้เรียนรู้ 10 อาชีพ สะเต็มที่กำลังเป็นที่สนใจในยุค ประเทศไทย 4.0 ทางอพวช. ร่วมกับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และสถาบันคีนันแห่งเอเซีย จัดทำ "นิทรรศการ Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์" ขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยได้จัดทำชุดนิทรรศการเคลื่อนที่เกี่ยวกับอาชีพวิทยาศาสตร์ หรือ สะเต็ม ที่น่าสนใจ 10 อาชีพ ได้แก่ 1.วิศวกรระบบดาวเทียม 2.ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 3.วิศวกรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 4.นักวิจัยวัสดุนาโน 5.ผู้ดูแลสมรรถภาพนักกีฬา 6.วิศวกรระบบราง 7.วิศวกรเสียง 8.เกษตรกรยุคใหม่ 9.นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 10.นักวิเคราะห์การลงทุน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญและเห็นเส้นทางอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อม ด้านศักยภาพ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่สำหรับงานในศตวรรษที่ 21 โดยจัดเปิดตัวนิทรรศการ Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์ ปีที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2560 ณ เดอะสตรีท รัชดา (The Street) ภายในงานเยาวชนจะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมและเกมส์ทดสอบเชิงอาชีพ และพบปะพูดคุยกับบุคคลต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในอาชีพนั้น ๆ พร้อมสนุกและเรียนรู้ไปกับการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือของอาชีพต่าง ๆ ที่ใช้ในภาคปฏิบัติงานของจริง  พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมให้ร่วมเรียนรู้อีกมากมายภายในงาน "นิทรรศการ enjoy science careers ปีที่ 2" จะถูกนำไปจัดแสดงกับคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ทั่วประเทศ โดยเริ่มจังหวัดแรกที่ จังหวัดสกลนครในวันที่ 7 -10 พฤศจิกายน 2560 นี้

 

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร