th th
en

          ปทุมธานี/ 15 ตุลาคม 2560 – กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค เดินหน้าสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ จัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 16 โดยมี นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและปิดการแข่งขัน ในวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. ผลปรากฏว่า ทีม “Very Near Project” จากโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ชนะเลิศประเภทแม่นยำระดับมัธยมศึกษา โดยจะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันกับตัวแทนเยาวชนอีกกว่า 11 ประเทศ ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค กับการแข่งขันจรวดขวดน้ำนานาชาติ “APRSAF Water Rocket Event” ต่อไป

 MG 5347 800x533

          นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 16 รอบชิงชนะเลิศว่า “เป็นที่ทราบกันแล้วว่าสังคมในอนาคตเป็น สังคมฐานความรู้ กิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนและประชาชน ให้สนใจเรื่องของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ เป็นกิจกรรมหนึ่งในการกระตุ้น เสริมสร้างพัฒนาทักษะกระบวนการ และการเรียนทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบให้กับเยาวชนควบคู่กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานและท้าทาย โดยเยาวชนจะได้ลงมือปฏิบัติจริง ทดลอง สังเกต แก้ปัญหา ทำงานร่วมกับทีมเพื่อสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ให้เป็นจรวดขวดน้ำ ฐานปล่อยจรวด และขอให้เยาวชนทุกคนเก็บประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป แม้ว่าจะไม่ได้รางวัล ใด ๆ ก็ตาม”

 MG 5342 800x533


          ผศ.ดร. รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “กิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนได้เห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสนุก จับต้องได้ใช้ประโยชน์ได้จริง การประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ เป็นการนำหลักการ STEM Education มาใช้ได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์ (Science) ได้แก่ แรง โพรเจคไทล์ มุมยิง ฯลฯ ด้านเทคโนโลยี (Technology) ได้แก่ การบิน การลอยตัว ด้านวิศวกรรม (Engineering) ได้แก่ การประดิษฐ์จรวดขวดน้ำให้มีความเหมาะสมในการแข่งขันแต่ละประเภท ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) ได้แก่ คำนวณแรงลม ทิศทาง มุมยิงจากแท่นยิง ความไกล ซึ่งอาจสรุปได้ว่าเป็นการนำ STEM มาประยุกต์ในการแข่งขันจรวดขวดน้ำได้อย่างครบถ้วน ยิ่งไปกว่านั้น การประดิษฐ์ให้เกิดความสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ยังก่อให้เกิดทักษะด้านศิลปะ (Art) อีกด้วย”


          กิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ เป็นกิจกรรมที่ อพวช. จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในทุก ๆ ปี ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุกการทำกิจกรรม โดยในปีนี้ ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการให้พื้นที่ในการจัดการแข่งขัน, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน, และมหาวิทยาลัยในภูมิภาคได้ร่วมทำงานในฐานะเจ้าภาพหลักในการจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา, วิทยาเขตจันทบุรี, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีเยาวชนสนใจเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวน 1,560 ทีม โดยมีเยาวชนจากทั่วประเทศผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 97 ทีม สำหรับทีมเยาวชนที่ชนะการประกวดประเภทแม่นยำระดับมัธยมศึกษาจะได้เป็นผู้แทนประเทศไทยไปร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำนานาชาติ “APRSAF Water Rocket Event” ซึ่งมีเยาวชนจากทั่วภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมแข่งขันในทุกปี 

 MG 5346 800x533

          นายประพาฬพงษ์ มากนวล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งเป็นผลมาจากความสำเร็จที่เกิดจากทักษะความสามารถทางวิทยาศาสตร์และความสามัคคีของทุกคนในทีม ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศนั้น กลุ่มทรูเห็นถึงความสำคัญและให้การสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์โครงการเชิญชวนรับสมัคร ตลอดจนนำความสามารถของน้องๆ ในโครงการจรวดขวดน้ำ ประมวลเป็นภาพกิจกรรมการแข่งขัน ออกอากาศผ่านทางทรูวิชั่นส์กว่า 20 ช่องรายการ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปรับทราบว่าเยาวชนไทยของเรามีความสามารถ สิ่งเหล่านี้จะเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองในด้านวิทยาศาสตร์ที่น้องๆ มีความสนใจต่อไป”

                                                          MG 5530 800x533    MG 5523 800x533

         สำหรับผลการแข่งขันผลการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 16 มีดังนี้ ชนะเลิศ ประเภท ความไกล แบบขวดเดียว ระดับประถมศึกษา ได้แก่ทีม “Success full 2” จากโรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร ในระยะความไกล 99.26 เมตร ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ทีม “ลูกพระอินทร์ 2” จากโรงเรียนสุรวิทยาคาร ในระยะความไกล 101.14 เมตร ชนะเลิศ ประเภทความไกล แบบหลายขวด ระดับประถมศึกษา ได้แก่ทีม “รุ่งอรุณจอมพลัง” จากโรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปถัมภ์) ในระยะความไกล 99.58 เมตร ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ทีม “SS ROCKET 3” จากโรงเรียนสวนศรีวิทยา ในระยะความไกล 117.82 เมตร ชนะเลิศ ประเภทความแม่นยำ โรงเรียนตรังคริสเตรียนศึกษา คว้าไปได้ทั้ง 2 ระดับชั้น ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ทีม “T.C.S. 2” ในระยะใกล้เป้าหมาย 0.47 เมตร ระดับมัธยมศึกษา ทีม “Very Near Project” ในระยะใกล้เป้าหมาย 0.41 เมตร

         โดยทีมที่ชนะเลิศในประเภทความไกลแบบหลายขวดและประเภทแม่นยำ จะได้รับทุนการศึกษาจาก อพวช. ทีมละ 20,000 บาท ประเภทความไกลแบบขวดเดียว 10,000 บาท นอกจากนั้น ยังมีโล่เกียรติยศและของรางวัลอีกมากมายจาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ติดตามผลการแข่งขันและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 0 2577 9999 ต่อ 1414 หรือwww.nsm.or.th หรือ www.facebook.com/thailandwaterrocketchampionship

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร