th th
en

24 สิงหาคม 2560 - Mr. Fortunato T.de la Pena รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และคณะ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมวิทยาศาสตร์ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2560 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี ดร.อภิญาณ์  หทัยธรรม รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, นายสุวรงค์  วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และนายชนินทร  วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักโครงการพิเศษ อพวช. ให้การต้อนรับ

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร