th th
en

5/07/60 - นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (คนที่ 3 ซ้ายมือ) นายเจมส์ แพทริค เคนเนลลีย์ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด (คนที่ 3 จากขวามือ) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดทำโครงการ Better Science For Better Life “วิทย์ก้าวหน้า ชีวิตก้าวไกล” เพื่อสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ ให้เยาวชนและประชาชนเห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศ โดยมีคณะผู้บริหาร อพวช. และผู้แทนจากบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า จ.ปทุมธานี

IMG9648800533-1
IMG9642800533
IMG9629800533
IMG9621800533
IMG9614800533
IMG9609800533
IMG9601800533
IMG9592800533
IMG9565800533
IMG9576800533

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร