th th
en

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ สถานศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ห้างสรรพสินค้า จัดคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สนุกและสร้างสรรค์จินตนาการกับกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายให้กับเยาวชนในต่างจังหวัดได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทัดเทียมกับในส่วนกลาง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 2560

DSC 0712 01 800 535

ปทุมธานี/18 พ.ค. 2560 – นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดเผยว่า “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. เป็นโครงการที่ อพวช. คาดหวังว่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ อพวช. จะสามารถเข้าไปบริการประชาชนและเยาวชนที่อยู่ในต่างจังหวัด ให้เกิดแรงบันดาลใจและความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น เพราะตลอดระยะเวลากว่า 12 ปี ที่ อพวช. ได้เริ่มออกเดินทางเรามีความพยายามจะไปจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมขนาดใหญ่ ใช้พื้นที่เต็มหอประชุม และห้องจัดกิจรรมโดยรอบพื้นที่ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นประจำจังหวัดในการใช้พื้นที่จัดแสดง แม้แต่ในถิ่นทุรกันดาร อพวช. เองก็เพิ่มสายการจัดคาราวานวิทยาศาสตร์ เป็นรถขนาดเล็กที่มีนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อสะดวกในการขนย้ายขึ้นงานไปจัดแสดง เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้เพิ่มพูนประสบการณ์แปลกใหม่ พร้อมทั้งได้ค้นหาคำตอบจากนิทรรศการด้วยตนเอง ควบคู่กับการเล่นอย่างสนุกสนานอีกด้วย

001 7

โดย กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ที่กำลังจะจัดแสดงนั้น ประกอบไปด้วยนิทรรศการวิทยาศาสตร์แบบสื่อสัมผัส ชุด Wit in Case ที่สร้างการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานด้านกลศาสตร์ แม่เหล็กไฟฟ้า ปฎิกิริยาตอบสนองการมองเห็น คณิตศาสตร์ แสง สี เสียง และการแก้ปัญหากับชิ้นงานกว่า 60 ชิ้น พร้อมด้วยนิทรรศการ Enjoy Science Careers (สนุกกับอาชีพวิทย์) กว่า 10 อาชีพ ในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อกระตุ้นความสนใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน ให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ กิจกรรม Maker Space กิจกรรมสร้างสรรค์จินตนาการ พัฒนาระบบความคิดไปสู่การเป็นนักประดิษฐ์ในอนาคต กิจกรรมวิทยาศาสตร์สุดหรรษา สนุกคิด ประดิษฐ์ ทดลอง ท้าทายความสามารถและจินตนาการผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ อาทิ จรวดหลอด, ลูกบอล ค้างฟ้า, 180 ไอคิว เป็นต้น กิจกรรมท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องดาว กลุ่มดาว การดูทิศทาง ตำแหน่งของเราบนพื้นโลกเทียบกับดวงดาว การจินตนาการบนท้องฟ้า และเรื่องราวตำนานแห่งดาราศาสตร์ ไปกับเครื่องฉายภาพยนตร์ในระบบ 3 มิติแบบ Full dome ลงมือทำการทดลองวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองกับ ห้องปฎิบัติการเคลื่อนที่ ในตอนคนแกล้งดิน และร้อยเสียงหรรษา สนุกตื่นตาไปกับ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ตอนสนุกกับการเคลื่อนที่ นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 14 รอบคัดเลือกในระดับภูมิภาค ที่จะไปจัดการแข่งขันตามจังหวัดต่าง ๆ ภายในกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. อีกด้วย 

001 19

 

 นอกจากนี้ อพวช. ยังมีกิจกรรมการอบรมสัมมนาสำหรับบุคลากรทางการศึกษาอีกถึง 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรที่ 1. อบรมครูเรื่องการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ เป็นการแนะนำการมาใช้บริการแหล่งเรียนรู้ด้านพิพิธภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลักสูตรที่ 2. กิจกรรมค้นหาความฝัน เพาะพันธุ์นักวิทย์ (Science Idol) เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จากบุคลากรในแวดวงวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความตระหนักและแรงจูงใจให้เยาวชนสนใจเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป หลักสูตรที่ 3. การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน”เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสอนวิทยาศาสตร์ รวมถึงพัฒนาสื่อและกิจกรรมการเรียนที่เหมาะสม ให้เกิดประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนต่อไป และหลักสูตรที่ 4 การอบรมเชิงปฎิบัติการปฎิบัติการย่อส่วน โครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” เน้นการทดลองเคมีโดยใช้วัสดุอุปกรณ์แบบย่อส่วน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพลาสติกที่มีราคาถูก และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมีการนำไปใช้จริงในระดับโรงเรียนทั่วไป

           ซึ่งกิจกรรมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเริ่มออกเดินทางจัดกิจกรรมไปตามโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเริ่มที่ภาคอีสาน จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ในวันที่ 6 – 9 มิ.ย. 2560 ต่อด้วยจังหวัดหนองคาย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ในวันที่ 13 - 16 มิ.ย. 60 และจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนชุมแพศึกษา ในวันที่ 20 - 23 มิ.ย. 60 แล้วขึ้นเหนือไปต่อที่ จังหวัดแพร่ โรงเรียนพิริยาลัย ในวันที่ 27 - 30 มิ.ย. 60 จังหวัดเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในวันที่ 4 - 7 ก.ค. 60 และจังหวัดกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในวันที่ 12 - 14 ก.ค. 60 กลับมาที่ภาคกลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษดิ์ ในวันที่ 18 - 21 ก.ค. 60 และจังหวัดเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในวันที่ 25 - 28 ก.ค. 60 หลังจากนั้นลงใต้ไปกันที่ จังหวัดพังงา โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล ในวันที่ 1 - 4 ส.ค. 60 ต่อด้วยจังหวัดตรัง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ในวันที่ 8 - 11 ส.ค. 60 และกลับมาที่ภาคตะวันออกเป็นที่สุดท้ายกับ จังหวัดระยอง Centralplaza Rayong ในวันที่ 1 - 5 ก.ย. 60


           สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 577 9999 ต่อ 2109 และ 2123 

 

 

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร