th th
en

ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา/ วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เด็กไทยสร้างชื่อนำโครงงานวิทยาศาสตร์คว้าสเปเชี่ยลอวอร์ด (Special Award) ด้านนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน สาขาพืชศาสตร์ จาก “มอนซานโต้” (Monsanto Companyบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติด้านเกษตรเคมีและเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลก The Intel International Science and Engineering Fair 2017  (Intel ISEFที่มีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์กว่า 1,800 คน จาก  77 ประเทศมาร่วมแข่งขัน ณ เมืองลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยผลงาน “สารชีวภาพของสารสกัดหยาบจากหญ้าสาบแร้ง ควบคุมสาเหตุวงจรการเกิดโรคใบหงิกในมะเขือเทศพันธุ์สีดา” ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชพร้อมเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศได้

            จากการที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้นำเยาวชนตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลกThe Intel International Science and Engineering Fair 2017 (Intel ISEF) กิจกรรมวิทยาศาสตร์สุดยิ่งใหญ่ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์จำนวนกว่า1,800 คน จาก 77 ประเทศทั่วโลกมาเข้าร่วมการประกวดในระหว่างวันที่ 14 - 19 พฤษภาคม 2560 ที่เมืองลอสแองเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยในค่ำวันที่ 18 พฤษภาคม ได้มีการประกาศผลสเปเชี่ยลอวอร์ด (Special Award) หรือรางวัลพิเศษจาก “มอนซานโต้”  (Monsanto Company) บริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติด้านเกษตรเคมีและเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรหนึ่งในผู้สนับสนุนการประกวดของเวทีนี้ ผลปรากฏว่าทีมเยาวชนไทยประกอบด้วย นางสาวนฤภร แพงมานางสาวจรรยพร โกฏิมนัสวนิขย์ และนายวิชชากร นันทัยเกื้อกูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฝ่ายมัธยมศึกษา) มอดินแดง สามารถคว้ารางวัลด้านนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน สาขาพืชศาสตร์ จากมอนซานโต้ไปได้ด้วยผลงาน “สารชีวภาพของสารสกัดหยาบจากหญ้าสาปแร้ง ควบคุมสาเหตุวงจรการเกิดโรคใบหงิกในมะเขือเทศพันธุ์สีดา”

001 3 1800x1200 400x600

 นางสาวนฤภรฯ ให้สัมภาษณ์ด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นว่า ทันทีที่ได้ยินเสียงประกาศว่าไทยแลนด์และชื่อโครงงาน ตนกับเพื่อน ๆ ในทีมรู้สึกดีใจเป็นที่สุด เพราะเวทีนี้เป็นการรวบรวมสุดยอดโครงงานวิทยาศาสตร์ของเยาวชนกว่า 77 ประเทศทั่วโลกมาร่วมประกวดแข่งขันจึงมีโอกาสยากมากที่จะได้รางวัลใดรางวัลหนึ่ง  การได้รางวัลนี้จึงเป็นความภาคภูมิใจว่าผลงานที่พวกตนทุ่มเทแรงกายแรงใจไปมากมาย ในที่สุดก็ได้รับการยอมรับในระดับสากล ด้านนางสาวจรรยพรฯ กล่าวว่า โครงงานนี้เกิดจากการที่พวกตนเห็นว่ามะเขือเทศเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย ทั้งการบริโภคในประเทศและส่งออก แต่มะเขือเทศมักถูกโรคใบหงิกเหลืองคุกคาม จึงทำให้ผลผลิตเสียหายได้เกือบ 100% โดยโรคนี้จะเกิดจาก 3 สาเหตุ คือ1. เชื้อไวรัส TYLCV ที่เป็นต้นเหตุของปัญหา 2. แมลงพาหะที่นำเชื้อไปสู่พืช และ 3. วัชพืชในแปลงที่เป็นแหล่งให้แมลงพาหะมาอาศัย โดยเฉพาะในระหว่างที่เกษตรกรใช้สารเคมีกำจัดแมลงพาหะบนต้นมะเขือเทศ แมลงพาหะก็จะไปอาศัยในวัชพืชแทนส่งผลให้เกษตรกรต้องใช้สารเคมีจำนวนมากในการกำจัดซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตและยังกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พวกตนจึงต้องการหาสารจากพืชวงศ์Compositaeที่มีการรายงานฤทธิ์ทางชีวภาพว่าสามารถกำจัดไวรัส แมลง และวัชพืช มาควบคุมการเกิดโรค TYLC ได้มาแก้ปัญหาดังกล่าว

001 2 1800x1200 400x600

นายวิชชากรฯ กล่าวต่อว่า ในที่สุดพวกตนก็ได้พบว่า “หญ้าสาบแร้ง” เป็นพืชที่เหมาะต่อการนำมาทำเป็นสารชีวภาพของสารสกัดหยาบจากหญ้าสาบแร้ง ด้วยมีสารที่สามารถควบคุมสาเหตุวงจรการเกิดโรคใบหงิกเหลือง (tomato yellow leaf curl) ในมะเขือเทศพันธุ์สีดาได้ โดยพวกตนได้ทำการทดลองทั้งในสภาพแปลงทดลอง และแปลงปลูกของเกษตรกร ซึ่งผลการทดลองที่ออกมาก็สอดคล้องกัน คือ1. แม้สารสกัดหยาบไม่สามารถกำจัดเชื้อไวรัสได้ แต่มีผลต่อการชะลอการแสดงอาการของโรค 2. กำจัดแมลง โดยเฉพาะแมลงหวี่ขาวที่เป็นพาหะของโรค และ 3. สามารถกำจัดวัชพืชได้ซึ่งจะทำให้ผลผลิตมะเขือเทศสูงขึ้น ที่สำคัญสามารถลดการใช้สารเคมีสังเคราะห์ในการกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร จึงเป็นการช่วยลดต้นทุน รวมถึงอันตรายจากสารเคมีที่จะเกิดต่อตนเองและสิ่งแวดล้อมได้

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร