th th
en

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เปิดตัวกิจกรรม “Research Show by Naturalist : พบนักธรรมชาติวิทยา” พร้อมเผยกิจกรรมใหม่ตลอดปี 2560 โดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อหลัก ได้แก่ Inspiring Job: Being a Naturalist : แรงบันดาลใจในสายอาชีพนักธรรมชาติวิทยา และ Miracle of Nature: มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ โดยจะเน้น ให้เยาวชนและผู้เข้าชมมีการฝึกทักษะการบันทึกงานทางด้านธรรมชาติมากยิ่งขึ้น อันเป็นทักษะที่สำคัญอย่างหนึ่งต่องานทางวิทยาศาสตร์ทุกแขนง เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาทักษะ ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านธรรมชาติ รวมถึงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจต่องานด้านธรรมชาติวิทยาให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

 IMG 2362 800x533
25 กุมภาพันธ์ 2560 / กรุงเทพฯ นางกรรณิการ์ เฉิน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตวามตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ อพวช. กล่าวว่า “อพวช. มีภารกิจหลักในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเยาวชนและประชาชนไทยให้ก้าวสู่สังคมวิทยาศาสตร์ โดยสามารถนำกระบวนการคิดและความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน จากความรู้เหล่านี้ยังสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาความรู้และพัฒนาคนสู่สังคมในยุคไทยแลนด์ 4.0 อีกด้วย สำหรับพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาซึ่งเป็น 1 ในพิพิธภัณฑ์ของ อพวช. ที่ตั้งอยู่ ณ คลองห้า ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรม “Research Show by Naturalist : พบนักธรรมชาติวิทยา” หลังจากดำเนินจัดกิจกรรมมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี โดยในปีนี้เราได้จัดเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเข้ามาเรียนรู้เรื่องราวของธรรมชาติวิทยาเพิ่มมากขึ้น จากนักธรรมชาติวิทยามืออาชีพในหลายสาขาที่จะมาให้ความรู้ความเข้าใจในด้านธรรมชาติวิทยาด้านต่างๆโดยเฉพาะ

IMG 2623 800x533
ซึ่งกิจกรรมในปี 2560 นี้ ทางพิพิธภัณธ์ธรรมชาติเราได้จัดกิจกรรม “Research Show by Naturalist : พบนักธรรมชาติวิทยา” แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อหลัก ได้แก่
1) “Inspiring Job: Being a Naturalist: เส้นทางในสายอาชีพนักธรรมชาติวิทยา” โดยมีนักธรรมชาติวิทยามืออาชีพมาอธิบายวิธีการทำงาน และแนะนำการก้าวเข้าสู่เส้นทางสายอาชีพนักธรรมชาติวิทยา จัดแสดงในทุกวันเสาร์แรกของทุกเดือน ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. คลองห้า และวันเสาร์ที่ 4 ของเดือนมีนาคม พฤษภาคม กรกฏาคม กันยายน และพฤศจิกายน ที่จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน กรุงเทพฯ
2) “Miracle of Nature: มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ” ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้พบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอันน่าทึ่งจากนักธรรมชาติวิทยามืออาชีพ จัดแสดงในทุกวันเสาร์ที่ 3 ของเดือน ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

IMG 2647 800x533
โดยหวังว่ากิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและประชาชนทั่วไปในการมาเข้าร่วมกิจกรรม “Research Show by Naturalist : พบนักธรรมชาติวิทยา” เพื่อจุดประกายความคิด และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการที่จะมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองทางด้านวิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยาต่อไป” นางกรรณิการ์ฯ กล่าวในที่สุด


สำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “Research Show by Naturalist : พบนักธรรมชาติวิทยา” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา โทร.0-2577-9999 ต่อ 1508 , 

IMG2230800x533
IMG2227800x533
IMG2225800x533
IMG2217800x533
IMG2205800x533
IMG2199800x533
IMG2196800x533
IMG2501800x533
IMG2518800x533
IMG2491800x533

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร