th th
en

 กลับมาอีกครั้ง ในกิจกรรมรับซัมเมอร์ กับ ค่าย One Day Camp ที่เปิดรับสมัครน้องๆ เยาวชนมาร่วมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์แบบ 1 วัน สำหรับน้องๆที่มีความใฝ่รู้ใจรักวิทยาศาสตร์ อยากทดลองเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ พร้อมฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ค่าย One Day Camp พร้อมที่จะสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์สู่สังคม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายน่าสนใจทันยุคสมัย โดย อพวช. ได้จัดค่ายออกเป็น 2 แห่ง คือที่ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน ซึ่งน้องๆสามารถเลือกวันและสถานที่ ตามรายละเอียดดังนี้

●ค่าย One Day Camp ณ อพวช.คลองห้า ปทุมธานี

ค่าย 1 วัน ระดับชั้น รายละเอียด วันที่จัด
ค่าย 1 2 3 แอคชั่น ป.4 – ป.6 การเรียนรู้ Boradcasting พร้อมสัมผัสอุปกรณ์จริงใน NSM Studio วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560
ค่ายผ่าก้อนสำรอก..นกแสก ป.4 – ป.6 เรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการดำรง ชีวิตของนกแสก เช่นการสร้างที่อยู่ การกิน วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560
ค่าย IT Maker ป.4 – ป.6 ฝึกทักษะการเป็นนักประดิษฐ์ด้วย การใช้อุปกรณ์ ด้านไอที วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 (เต็ม)
ค่าย ดาราศาสตร์ ป.4 – ป.6 เรียนรู้เกี่ยวกับระบบสุริยะ การสังเกต ดวงจันทร์ และสังเกตดวงอาทิตย์

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 (เต็ม) และวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 (เต็ม)

ค่าย Fun Math ป.4 – ป.6 ฝึกสมองเพื่อพัฒนาตรรกะทางความคิด พร้อมเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง กับไอที

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560  

(เต็ม)

ค่าย หนูน้อยนักประดิษฐ์ ป.1 – ป.3 สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ด้วยวิธีคิดแบบ นักวิทยาศาสตร์โดยใช้สิ่งของรอบตัว

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 (เต็ม)

และวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560(เต็ม)

หมายเหตุ - ค่ายครั้งที่ 1 และ 2 กิจกรรมเหมือนกันทุกประการ ทุกค่ายเริ่มกิจกรรม 09.30 - 15.30 น.

●ค่าย One Day Camp ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. สามย่าน กรุงเทพฯ 

ค่าย 1 วัน ระดับชั้น รายละเอียด วันที่จัด

ค่ายนักวิทย์น้อยตามรอยพ่อ

(Little Scientist- Follow in the King's footsteps )

ป.4 - ป.6 เรียนรู้โครงการพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่สอดแทรกความรู้วิทยาศาสตร์ ฝึกการเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย สานต่อสิ่งที่พ่อทำ

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560

                 (เต็ม)

ค่ายสนุกกับอาชีพวิทยาศาสตร์

(Enjoy Science Career)

ป.4 - ป.6 เรียนรู้ว่าการเรียนวิทยาศาสตร์สามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้อีกบ้าง นอกจาก แพทย์ วิศวกร  และ ได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่อาชีพนั้นๆ

วันอังคารที่ 28มีนาคม 2560

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 

(เต็ม)

ค่ายนักเคมีตัวจิ๋ว

(Little Chemists )

ป.4 - ป.6 เคมีเป็นเรื่องใกล้ตัว เรียนรู้และรู้จักกับสารเคมีที่มีอยู่รอบตัวเรา พื้นฐานของกรด-เบส สถานะของสะสาร และการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560

วันพุธที่ 5 เมษายน 2560

                (เต็ม)

ค่ายโลกของหนูน้อยนักประดิษฐ์

(Enjoy Kids Maker Space)

ป.4 - ป.6 ฝึกทักษะการสร้างสิงประดิษฐ์ ผ่านกระบวนการ คิด  ออกแบบ ลงมือทำ เรียนรู้ข้อผิดพลาด การแก้ปัญหา เสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิด STEM Education

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 

วันพุธที่ 26 เมษายน 2560

(เต็ม)

หมายเหตุ - ทุกค่ายเริ่มกิจกรรม 10.00 - 16.30 น.

ห้ามพลาด! สมัครด่วนรับสมัครจำนวนจำกัด...ดาวน์โหลดใบสมัครด่านล่าง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งก่อนใคร ได้ที่สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด โทรศัพท์ 0 2577 9999 ต่อ 2123 ,2124

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร