th th
en

ขออภัย ทางผู้จัดโครงการ พัฒนาทักษะการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ ประจำปี 2560 หลักสูตร Tablet ไม่สามารถเปิดอบรมได้ เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ หากมีโครงการดีดีแบบนี้ จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในภายหน้า ขออภัยไว้ ณ ที่นี้

A new generation of teaching electronic media teaching

docx

form_seminarIT

Size: 65.22 KB
Hits : 136
Date added: 2561-03-16
docx

project_semanarIT

Size: 40.41 KB
Hits : 126
Date added: 2561-03-16

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร