th th
en

16473136 1099651016812514 4097066139252275783 n 800 600

     พบกับ กิจกรรม นักธรรมชาติรุ่นเยาว์ (The Junior Naturalist) ที่น้องๆเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 10 - 18 ปีจะได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดมาเรียนรู้และร่วมทำงานกับนักวิชาการด้านต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาโดยน้องๆ จะได้เรียนรู้เรื่องราวของธรรมชาติผ่านการลงมือทำงานร่วมกับนักธรรมชาติวิทยาในหนึ่งวันของการทำงาน เพื่อจุดประกายให้เยาวชนสนใจงานด้านธรรมชาติวิทยาเพิ่มมากขึ้น มาร่วมเรียนรู้ประสบการณ์จริงผ่านกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจด้านธรรมชาติวิทยา โดยจัดขึ้นในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. คลองห้า ปทุมธานี พร้อมเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในกลุ่มต่างๆ  ดังนี้

สาขา อายุผู้เข้าร่วมกิจกรรม สิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ หมายเหตุ

กระดูกสัตว์

(วาฬและโลมา)

  • วันที่ 12 ก.พ. 2560

รุ่นมัธยมศึกษา

อายุ 10-18 ปี

เรียนรู้ชิ้นส่วนต่าง ๆ ในร่างกายของสัตว์มีกระดูกสันหลังที่จำเป็นในงานด้านกายวิภาคศาสตร์ ระบบโครงร่าง เพื่อเตรียมตัวอย่างโครงกระดูกสัตว์สำหรับประกอบขึ้นโครงเพื่อการจัดแสดงหรือเก็บรักษาไว้เป็นตัวอย่างอ้างอิง รับสมัครรุ่นละ 10 คน

สตัฟฟ์สัตว์

(สตัฟฟ์ปู)

  • วันที่ 12 ก.พ. 2560

รุ่นมัธยมศึกษา

อายุ 10-18 ปี

ฝึกประสบการณ์และร่วมปฏิบัติงานการสตัฟฟ์สัตว์ไปพร้อมกับนักวิชาการโดยตรงได้แก่ การเลาะหนังสัตว์ การปั้นหุ่นสัตว์ และการสตัฟฟ์สัตว์ขนาดเล็กต่าง ๆ เพื่อใช้สำหรับการศึกษา วิจัยและการจัดแสดงนิทรรศการ เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชน รับสมัครรุ่นละ 10 คน

ดาวน์โหลดใบสมัครด้านล่าง สมัครด่วน!!! เหลือจำนวนจำกัด... สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด โทร.0-2577-9999 ต่อ 2109

The junior Naturalist

docx

01ZJuniorZNaturalist

Size: 105.51 KB
Hits : 144
Date added: 2561-03-16
docx

02_2

Size: 148.54 KB
Hits : 179
Date added: 2561-03-16
docx

03

Size: 41.23 KB
Hits : 203
Date added: 2561-03-16

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร