th th
en

โครงงานธรรมชาติวิทยา (Global Natural History Day:GNHD)


องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับร่วมกับมูลนิธิ Behring Global Educational Foundation (BGEF) ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนกับการเรียนรู้เรื่องราวด้านธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดจัดการประกวดโครงงาน Global Natural History Day ขึ้น เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสแสดงความคิดสร้างสรรค์ และผลิตสื่อชิ้นงานเพื่อนำเสนอเรื่องราวทางธรรมชาติวิทยา ด้วยทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ แล้วนำเสนออย่างอิสระ สร้างสรรค์

ทั้งนี้โครงงานดังกล่าวจะจัดเป็นประจำทุกปี โดยผู้สนใจสามารถติดตามได้ทางเว็บไซด์และสื่อต่าง ๆ ของ อพวช.
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงงาน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และครูผู้ดูแลโครงงาน
วิธีการสมัคร
1. เตรียมเอกสาร หลักฐาน ประกอบการสมัคร
1.1 ใบสมัคร
1.2 แบบรายงานโครงงาน รอบคัดเลือก
1.3 คลิป VDO ความยาวรวมไม่เกิน 5 นาที

โดยมีข้อกำหนดดังนี้
นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2 นาที
ตอบคำถามว่า “คาดหวังอะไรจากการประกวดโครงงาน Global Natural History Day (GNHD)” ภายในคลิป VDO ความคาดหวังของเด็กๆที่ต้องการศึกษาเพื่อทำให้เกิดบางสิ่งหรือเปลี่ยนแปลงต่อโลก?
ดาวน์โหลดรายละเอียดใบสมัครและแบบรายงานโครงงาน ได้ที่ www.nsm.or.th

2. บันทึกไฟล์ทั้งหมด ลงใน Thumb Drive

3. ส่งไปรษณีย์หรือนำส่งด้วยตนเองที่
งานค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์
กองพัฒนากิจกรรม สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
หรือ ส่งข้อมูลและคลิปวีดีโอได้ที่ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดตามการประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้ที่
เว็บไซต์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) www.nsm.or.th

เอกสารประกอบการพิจารณา ใบสมัคร และแบบรายงานส่วนที่ 1 และ 2
ส่วนที่ 1 หัวข้อโครงงาน ข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อของผู้เข้าแข่งขันว่าคืออะไร ได้มาอย่างไร เกี่ยวข้องกับหัวข้อหลักในปีนี้อย่างไร คืดขึ้นมาได้อย่างไร และมีประโยชน์อย่างไร
ส่วนที่ 2 ข้อมูลวิธีการศึกษาของโครงงาน มีแนวทางในการนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร
อ่านเพิ่มเติม
ไฟล์รายละเอียดและใบสมัคร
เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด
-นักเรียนจะต้องอยู่ในระดับมัธยมต้น ณ. วันที่ส่งผลงานเข้าประกวด
-เมื่อผ่านการเลือกในรอบสุดท้าย ต้องส่งแบบรายงานส่วนที่ 3 และ 4 มาพร้อมใบยืนยันการเข้าร่วมประกวด อพวช.
ส่วนที่ 3 การอ้างอิงแหล่งข้อมูล
ส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมในการทำโครงงาน
โดยส่งมาที่ e-mail E- mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
-ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดวางผลงานที่เป็นนิทรรศการหรือชิ้นงานภายในพื้นที่จัดแสดงเพื่อนำเสนอ ขนาดกว้าง 75 ซม. X ยาว 100 ซม. และสูงไม่เกิน 180 ซม.


เกณฑ์การพิจารณาใบสมัครและเกณฑ์การตัดสินรางวัล
- นักเรียน 2 คน ต่อหนึ่งโครงงาน และครูที่ปรึกษา 1 คน
- อยู่ในระดับมัธยมต้น ณ.วันที่ส่งผลงานเข้าประกวด
- โดยผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถศึกษารายละเอียดทั้งหมดได้จากคู่มือที่ทาง อพวช. จะลงไว้ให้ในเว็ปไซด์ nms.or.th พร้อมในวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ามาประกวด ณ. อพวช.

อ่านเพิ่มเติม
ไฟล์คู่มือ
.รางวัล
เยาวชนผู้ที่ผ่านการเลือก ลำดับที่1-3 และชมเชย 5 รางวัล รวมทั้งสิ้น 8 ทีม 16 คน มีทุนสนับสนุนจากมูลนิธิ Behring Global Educational Foundation (BGEF) ให้เข้าร่วมการประกวดรอบ finals ร่วมกับ 14 ประเทศ ณ.สาธารณะรัฐประชาชนจีน

งานค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ กองพัฒนากิจกรรม
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
โทร 0-2577-9999 ต่อ 1460-2 (จริยา, วชิรพร)
โทรสาร 0-2577-9990
e-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โครงงานธรรมชาติวิทยา

pdf

gnhd_guidebook2017 (1)

Size: 814.38 KB
Hits : 709
Date added: 2560-10-11
docx

รายละเอียดและแบบฟอร์ม

Size: 757.59 KB
Hits : 797
Date added: 2560-10-11

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร