th th
en

06
P1110830
1
P7056927
P6074988
02
08
03
P7067130
06 P1110830 1 P7056927 P6074988 02 08 03 P7067130

 คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.

     สนุกสนานและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามอัธยาศัย ผ่านชิ้นงานสื่อสัมผัสและกิจกรรมที่หลากหลายของ อพวช. ซึ่งนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ส่งเสริมการเรียนรู้ ฝึกทักษะและกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ผ่านการทดลองด้วยตนเอง สร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้อย่างสนุกสนานที่จะช่วยกระตุ้นให้เยาวชนสนใจ เข้าใจ และเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

     คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. พร้อมแล้วที่จะยกขบวนไปพบน้องๆ ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย เตรียมพบกับกิจกรรมมากมาย

ติดตามกิจกรรมเรียนรู้อย่างสนุกสนานทางออนไลน์กับคาราวานวิทยาศาสตร์ได้ที่ FACEBOOK NSMSCIENCECARAVAN 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Funkits FacebookPostEditV.4New

รายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม:

# 1 เดือนสิงหาคม 2564 

# 2 เดือนกันยายน 2564

 # Hello Summer เมษายน 2565

funkitsNST2021

ประกาศรายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ส่งสุขสนุกคิด กับ มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2564

> รอบที่ 1 พฤศจิกายน 2564

> รอบที่ 2 ธันวาคม 2564

 

 

คู่มือปฏิบัติการสำหรับกิจกรรม คาราวานวิทยาศาสตร์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

สอบถามข้อมูล :

LINE

สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน

โทรศัพท์ 0 2577 9999 ต่อ 1740

FACEBOOK NSMSCIENCECARAVAN

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร