th th
en

onedaymay

 

เปิดรับสมัคร One Day Camp
เดือน พฤษภาคม 2565

 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดรับสมัครค่ายวิทยาศาสตร์แบบ 1 วัน สำหรับเด็ก (One Day Camp) เพื่อ
- สร้างแรงบันดาลใจ ความตระหนัก ด้านวิทยาศาสตร์
- พัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์
- เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ในศตวรรษที่ 21
- ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เปิดประสบการณ์การเรียนรู้และได้ลงมือปฏิบัติจริง
- เสริมสร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์
- ส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม และอยู่ร่วมกันในสังคม
- ส่งเสริมให้เกิดการนำทักษะและประสบการณ์หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ในชีวิตปประจำวัน

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตร เมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร ซึ่งสามารถเก็บผลงานลง Portfolio สำหรับศึกษาต่อหรือขอทุนได้ในอนาคต

 

โดยใน เดือน พฤษภาคม 2565 นี้
ประกอบไปด้วยค่ายจำนวน 3 เรื่อง ได้แก่

 

1. ค่าย สนุกคิด คณิตวัยใส
ตะลุยโลกคณิตศาสตร์ผ่านการเล่นเกม ทำกิจกรรมคณิตสุดสนุก อาทิ
- Math Activity: มหัศจรรย์แห่งลวดลาย
- Math Activity: ออกแบบชุดแห่งอนาคต
- Math Workshop: Design Thinking นวัตกรรมสร้างบ้านไทย..ห่างไกลน้ำท่วม
สำหรับเด็ก ป.3-ป.4 หรือเทียบเท่า
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565
เวลา 9.00-15.30 น.
Onsite ที่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี
พิกัด https://goo.gl/maps/Bpr65v1sMNTpuTU47
(ปิดรับสมัครวันพุธ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 น.)

 

2. ค่าย Metaverse: โลกใบใหม่ของเด็กยุคดิจิทัล
หาคำตอบของ Matavase โลกใบใหม่ของเด็กไทยหัวใจไอที ตามด้วยความสนุกกับการเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีรอบตัว กับพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมตะลุยกิจกรรมชวนคิด และสร้างโลกเสมือนจริงด้วยมือ
สำหรับเด็ก ป.3-ป.4 หรือเทียบเท่า
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565
เวลา 9.00-15.30 น.
Onsite ที่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี
พิกัด https://goo.gl/maps/Bpr65v1sMNTpuTU47 และ https://goo.gl/maps/fv3YBVuANg5xaMfg7
(ปิดรับสมัครวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 น.)

 

3. ค่าย เมื่อฉันกลายเป็นนักบรรพชีวินรุ่นเยาว์ Become a Junior Paleontologist
สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเรื่องราวของฟอสซิล ฝีกการเป็นนักบรรพชีวินรุ่นเยาว์ (Junior Paleontologist) จากการถ่ายทอดเรื่องราวจากนักบรรพชีวินตัวจริงแบบใกล้ชิด สนุกกับการทำงานแบบนักบรรพชีวินอย่างครบกระบวนการ ตั้งแต่การออกภาคสนาม การใช้เครื่องมือกับฟอสซิล การเก็บตัวอย่าง การคีย์ตัวอย่างจาก Lab บรรพชีวิน และจำแนกตัวอย่างจากหลักฐานฟอสซิลของจริง นอกจากนี้ ยังได้สมุดคู่มือการคีย์ตัวอย่างฟอสซิล พร้อมกระเป๋าลายฟอสซิลที่ได้ทำเองกลับบ้านเป็นของที่ระลึก
สำหรับเด็ก ป.4-ป.6 หรือเทียบเท่า
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565
เวลา 9.00-15.30 น.
Onsite ที่ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. คลองห้า ปทุมธานี
พิกัด https://goo.gl/maps/2pF48zGekTPSYgTk9
(ปิดรับสมัครวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 น.)

 

- กิจกรรมรูปแบบ 1 วัน ไป-กลับ (ไม่ค้างคืน)
- สมัครล่วงหน้าเท่านั้น (ไม่รับ Walk-in)
- สามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ไฟล์ด้านล่าง โดยกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงความตามเหมาะสม

 

- รับจำนวนจำกัด 20 คน/ค่าย เพื่อรักษามาตรฐานการบริการแบบ New Normal
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องแสดงผลการรับวัคซีนโควิด-19 (ถ้ามี) โดยแนบเอกสารในลิงก์ลงทะเบียน
- ผู้ปกครองที่ดูแลใกล้ชิด ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม โดยแนบเอกสารในลิงก์ลงทะเบียน
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องส่งผลตรวจ ATK ภายใน 24 ชม. ก่อนวันจัดกิจกรรม โดยเจ้าหน้าที่จะส่งแบบฟอร์มคัดกรองให้ก่อนวันจัดกิจกรรม 1 วัน ทางอีเมล
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องส่วมหน้ากากอนามัยตลอดการทำกิจกรรม (โปรดจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำรองมาด้วย)

 

ค่าใช้จ่าย 700 บาท/คน/ค่าย
สมาชิก อพวช. ลด 10% เหลือ 630 บาท/คน/ค่าย
รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างเช้า-บ่าย เรียบร้อยแล้ว

 

ลงทะเบียนจอง ได้ที่ https://forms.gle/ko9fpFmEix6sKkXcA 
(เปิดลงทะเบียนเฉพาะช่วงเวลา 9.00-16.00 น.)
โปรดรอการยืนยันการสำรองที่นั่งจาก อพวช. ก่อน จึงดำเนินการชำระเงิน และโปรดชำระเงินภายใน 2 วัน มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2103

event-date: 2565-05-06
วิชาเรียน: คณิตศาสตร์, ชีววิทยา, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ประเภทบุคคล: ประถมศึกษาตอนปลาย
ภาษา: ภาษาไทย
 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร