th th
en

one day เชยงใหม

เปิดรับสมัคร One Day Camp
เดือน มีนาคม - เมษายน 2565

 

จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่ (NSM Science Square @ Chiang Mai) ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เปิดรับสมัครค่ายวิทยาศาสตร์แบบ 1 วัน (One Day Camp) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเยาวชน เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ พัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างจินตนาการ และการนำทักษะและประสบการณ์หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ในชีวิตปประจำวันต่อไป

 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตร เมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร
- ลักษณะกิจกรรมแบบไป-กลับ (ไม่ค้างคืน)
- กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงความตามเหมาะสม
- สามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ไฟล์ด้านล่าง

 

กิจกรรมรูปแบบ Onsite
ที่ NSM Science Square @ Chiang Mai ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
พิกัด https://maps.app.goo.gl/oXu9dLTRCoqBBiu86

 

ค่าใช้จ่าย 700 บาท/คน/ค่าย
สมาชิก อพวช. ลด 10% เหลือ 630 บาท/คน
รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างเช้า-บ่าย เรียบร้อยแล้ว

 

- รับจำนวนจำกัด เพื่อรักษามาตรฐานการบริการแบบ New Normal
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 1 เข็ม โดยแนบเอกสารในลิงก์ลงทะเบียน
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องส่งผลตรวจ ATK ภายใน 24 ชม. ก่อนวันจัดกิจกรรม โดยงานรับจองจะส่งแบบฟอร์มคัดกรองให้ภายหลังการลงทะเบียน
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับบริการตรวจ ATK หน้างานอีกครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องส่วมหน้ากากอนามัยตลอดการทำกิจกรรม
- สมัครล่วงหน้าเท่านั้น (ไม่รับ Walk-in)

 

เรื่อง Fun Math Coding
ปูพื้นฐานด้าน Coding และการทำงานของโค้ดเบื้องต้น ประยุกต์สู่การเรียนรู้คณิตศาสตร์แนวใหม่ ด้วยชุดสื่อ Unplugged Coding เพื่อฝึกสมองประลองปัญญา และท้าทายความคิดไปกับการแข่งขัน Coding เชิงคณิตศาสตร์
สำหรับ ป. 3-6
รับจำนวนจำกัด 15 คน
วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 9.00-15.30 น.
ลงทะเบียนจอง คลิก https://forms.gle/Gs4cSjafKPaMbeVo6
ปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 12.00 น.

 

เรื่อง Maker Survival
สนุกกับกิจกรรมผ่านการเรียนรู้รูปแบบ STEM พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการคิดโดยใช้หลักการออกแบบโครงสร้างเชิงวิศวกรรม เรียนรู้ถึงคุณสมบัติของโครงสร้าง คุณสมบัติของวัตถุ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจม - ลอย และท้าทายความสามารถในการแก้ปัญหาจากภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้รอดพ้นวิกฤตให้ได้
สำหรับ ป. 4-6
รับจำนวนจำกัด 20 คน
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 9.00-15.30 น.
ลงทะเบียนจอง คลิก https://forms.gle/Xz5AeFwtqvBEj4nQ8
ปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น.

 

เรื่อง Power Energy
ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ด้านพลังงานผ่านการทดลอง ประดิษฐ์สร้างสรรค์ และเห็นผลด้วยตนเอง พร้อมชุดสื่อ LEGO Education ที่จะทำให้เรื่องพลังงานสนุกสนานและเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
สำหรับ ป. 3-6
รับจำนวนจำกัด 15 คน
กิจกรรมมี 2 รอบเวลาให้เลือกตามความสะดวก
- รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 9.00-15.30 น.
- รอบที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 9.00-15.30 น.
ลงทะเบียนจอง คลิก https://forms.gle/Gs4cSjafKPaMbeVo6
ปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น.

 

(เปิดลงทะเบียนเฉพาะช่วงเวลา 9.00-16.00 น.)
หมายเหตุ : โปรดรอการยืนยันการสำรองที่นั่งจาก อพวช. ก่อน จึงดำเนินการชำระเงิน และโปรดชำระเงินภายใน 2 วัน มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2103

 


จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่ (NSM Science Square @ Chiang Mai)

ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เปิดให้บริการ
- วันอังคาร-วันศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.
- วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-17.00 น.
- ปิดวันจันทร์
โทร. 09 3745 8550 และ 0 2577 9999 ต่อ 2122-2123
Facebook : NSM Science Square at Chiang Mai 

Princess Sirindhorn Astro Park, Don Kaeo Subdistrict, Mae Rim District, Chiang Mai Province
Opening hours :
- Tuesday - Friday 9.00 am - 4.00 pm
- Saturday - Sunday and Public Holidays 10.00 am - 5.00 pm
- Closed on Mondays
Tel. 09 3745 8550 and 0 2577 9999 ext 2122-2123
Facebook : NSM Science Square at Chiang Mai 

event-date: 2565-03-26
วัสดุตัวอย่าง: พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิชาเรียน: คณิตศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ประเภทบุคคล: ประถมศึกษาตอนปลาย, ประถมศึกษาตอนต้น
ภาษา: ภาษาไทย
 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร