th th
en

กิจกรรม Junior Naturalist สิงหาคม 2564

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดย จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่ (NSM Science Square @ Chiang Mai) เปิดรับสมัครกิจกรรมนักธรรมชาติรุ่นเยาว์ (Junior Naturalist) เดือนสิงหาคม 2564 เพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ผ่านกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายให้เยาวชนสนใจในด้านธรรมชาติวิทยา ได้เรียนรู้เรื่องราวของธรรมชาติผ่านการลงมือทำ เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน สนับสนุนการนำทักษะและประสบการณ์หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป

AD สตฟฟกง

กิจกรรมรูปแบบ Hybrid : Onsite & Online (Video Conference)
จัดที่ NSM Science Square @ Chiang Mai
ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

นักธรรมชาติรุ่นเยาว์ (Junior Naturalist) ตอน สตัฟฟ์กุ้ง [ป.2-6]
เรียนรู้เทคนิคและลงมือสตัฟฟ์กุ้ง ผ่านการถ่ายทอดจากนักธรรมชาติวิทยาผู้มีประสบการณ์ตรง
รอบที่ 1 : วันอาทิตย์ที่ 22 เวลา 10.00 -12.00 น.
รอบที่ 2 : วันอาทิตย์ที่ 22 เวลา 14.00 -16.00 น.
(รอบที่ 1 และ 2 เหมือนกันทุกประการ โปรดเลือกรอบเวลาที่ต้องการ)

 

จำกัดรอบละ 15 คน
ค่าสมัคร 300 บาท/คน (สมาชิก อพวช. ลด 10%)

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตร เมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร
สามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ไฟล์ด้านล่าง

 

ลงทะเบียนจองการเข้าร่วมกิจกรรม (เปิดเฉพาะช่วงเวลา 9.00 - 17.00 น.) ได้ที่ https://forms.gle/VbK9yPRRJSU9n3gg8
หมายเหตุ : โปรดรอการยืนยันการสำรองที่นั่งจาก อพวช. ก่อน จึงดำเนินการชำระเงิน และโปรดชำระเงินภายใน 2 วัน มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อรักษามาตรฐานการบริการแบบ New Normal

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


AD สตฟฟกง eng

Hybrid Platform: Onsite & Online (Video Conference) workshop
NSM Science Square @ Chiang Mai
Princess Sirindhorn Astro Park, Don Kaeo Subdistrict, Mae Rim District, Chiang Mai

 

Preserving Prawns Workshop: For Kid Grade 2-6
Get your hands dirty and learn from naturalists! In this hybrid Online-Onsite (Video Conference) workshop, your child will learn how to preserve and mount a prawn then take it home to display.
- Session 1 : Sunday 22 AUG, 10.00 am - 12.00 pm
- Session 2: Sunday 22 AUG, 2.00 - 4.00 pm
(Both sessions are the same; please register only once.)

 

Limited 15 persons per session.
Application fee 300 baht per person. (NSM members get 10% discount)

Participants will receive a certificate after finishing the activity.
A schedule of the activity can be downloaded in the below.

 

Click here for the registration https://forms.gle/VbK9yPRRJSU9n3gg8 (Opening hours 9.00 am - 5.00 pm)
Please note that you must receive a confirmation from NSM before transfering your payment. Full payment must be received within 2 days of confirmed registration. (Failure to meet this condition shall constitute a waiver of right.)
The number of participants are limited following the new normal standard.

More information Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่ (NSM Science Square @ Chiang Mai)
ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
โทร. 09 3745 8550 และ 0 2577 9999 ต่อ 2122-2123
Facebook : NSM Science Square at Chiang Mai หรือคลิก https://www.fb.com/NSMScienceSquareChiangMai
เปิดให้บริการ
- วันอังคาร-วันศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.
- วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-17.00 น.
- ปิดวันจันทร์

จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่ (NSM Science Square @ Chiang Mai)
Princess Sirindhorn Astro Park, Don Kaeo Subdistrict, Mae Rim District, Chiang Mai Province
Tel. 09 3745 8550 and 0 2577 9999 ext 2122-2123
Facebook : NSM Science Square at Chiang Mai , https://www.fb.com/NSMScienceSquareChiangMai
Opening hours :
- Tuesday - Friday 9.00 am - 4.00 pm
- Saturday - Sunday and Public Holidays 10.00 am - 5.00 pm
- Closed on Mondays

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร