th th
en

 

Poster เยาวชนศนยภาคกลาง

         องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2564 เพื่อคัดเลือกตัวแทนของภาคกลางเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศต่อไป

 

โอกาสมาถึงแล้ว ขอเชิญสถานศึกษาส่งตัวแทนเยาวชน เพื่อสมัครเข้าร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคกลางเข้าร่วมการประกวดแข่งขันระดับประเทศ 
การแข่งขันมีทั้งหมด 6 กิจกรรม ดังต่อไปนี้

1. การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ <<Click  Update (22/07/64)
2. การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ <<Click  Update (09/07/64)
3.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ <<Click 
4. การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย <<Click 
5. การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ <<Click 
6. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ <<Click 

------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
>>> ประกาศผลการตัดสินการแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

>>>  ดาวน์โหลดเกียรติบัตร สำหรับผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขัน 

>>> ดาวน์โหลดเกียรติบัตร สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล  <<<Click 

------------------------------------------------------------------------------------------------

>>> ประกาศรายชื่อโครงงานที่ผ่านรอบคัดเลือกการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา  

>>> ประกาศผลโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยม รอบชิงชนะเลิศศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2564  << Click 

------------------------------------------------------------------------------------------------

>>> ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือกการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา  

>>> ประกาศผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา รอบชิงชนะเลิศ ศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2564 <<<Click

-------------------------------------------------------------------------------------------------

>>> ประกาศผลการตัดสินรอบคัดเลือกตัวแทนศูนย์ภาคกลาง การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ประจำปี 2564 <<Click 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 <<Click 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ : http://www.scisoc.or.th/sciweek/ <<Click 

 QrCode Scisoc

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร