th th
en

TWRC20
2245956819953614473667321235597622899452154o
2101611519732186695810102827462459825844320o
03
02
01
04
TWRC20 2245956819953614473667321235597622899452154o 2101611519732186695810102827462459825844320o 03 02 01 04

          องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับกลุ่มบริษัททรู และมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 8 มหาวิทยาลัย สร้างสรรค์กิจกรรมที่ทำให้เกิดการบูรณาการทักษะและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่เด็กและเยาวชน ด้วยกิจกรรมจรวดขวดน้ำ พร้อมทั้งยังส่งเสริมให้ครูและโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้อย่างครบวงจร ด้วยการจัดกิจกรรมการแข่งขันเป็นประจำทุกปี ด้วยหวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยพัฒนาและต่อยอดกระบวนการคิดและเรียนรู้ของเยาวชนให้ต่อเนื่องสู่การเป็นนักคิดแบบวิทยาศาสตร์ 

"การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 20"

Thailand Water Rocket Championship #20

           กลับมาอีกครั้ง กับการชิงชัยสู่การเป็นเจ้าแห่งจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ไปกับการประลองความสามารถทักษะและกระบวนการคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ สนุกสนาน ตื่นเต้น และเร้าใจ ไปกับการแข่งขันที่พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยให้ก้าวไกล ไปกับ "การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 20" 

"การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 20" มีการปรับรูปแบบการแข่งขันเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในปัจจุบัน โดยการแข่งขันในปีนี้แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

1) การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภท “Water Rocket Design Challenge”

2) การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภท “Fantasy Water Rocket” 

 ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา :  Thailand Water Rocket Championship 

 

 " ประกาศผลการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 20 " 

- ประเภท Water Rocket Design Challenge รอบคัดเลือก
- ประเภท Water Rocket Design Challenge รอบชิงชนะเลิศ <<<Click
- ประเภท Fantasy Water Rocket <<<Click

 

LOGOSET TWRC20

 
Water Rocket Design Challenge Fantasy Water Rocket
กฎ กติกา(Update 03-09-64)
กฎ กติกา (Update 03-09-64)

>>> Download ไฟล์หนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขันฯ คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 02 577 9999 ต่อ 1794   Facebook :  Thailand Water Rocket Championship 

 

คลิกเลย >>> สมัคร อบรมออนไลน์ " เรื่อง การสร้างฐานปล่อยจรวดขวดน้ำ"  

 

ตารางรายชื่อการสมัครอบรมออนไลน์ " เรื่อง การสร้างฐานปล่อยจรวดขวดน้ำ"   

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล โรงเรียน/สังกัด สถานะการสมัคร การส่งอุปกรณ์ หมายเหตุ
1 นายณัฐพล ณรงค์เดชา โรงเรียนบ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์) ชำระเงินแล้ว ED218177410TH จัดส่งแล้ว
2 นางสาววิชุรีย์ วิริยานุกูล โรงเรียนบ้านวังดิน ชำระเงินแล้ว ED218177437TH จัดส่งแล้ว
3 นายนิติสรร ยะมะโน โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ชำระเงินแล้ว ED218177423TH จัดส่งแล้ว
4 นางสาวจินตนา กลักสูงเนิน โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ชำระเงินแล้ว EF162106049TH จัดส่งแล้ว
5 นายเอกราช พาชัย โรงเรียนบ่อกรุวิทยา ชำระเงินแล้ว EF162104493TH จัดส่งแล้ว
6 นางสาวเบญจวรรณ มงกุฎ โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 ชำระเงินแล้ว EF162106401TH จัดส่งแล้ว
7 นางสาววิชชุดา สาระพล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ชำระเงินแล้ว EF162107398TH จัดส่งแล้ว
8 นางสุวิมล แก้วกันยา โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน ชำระเงินแล้ว EF162107407TH จัดส่งแล้ว
9 นางสาวเข็มทอง ภูกองชนะ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน ชำระเงินแล้ว EF162107384TH จัดส่งแล้ว
10 นางสาวกฤตยาณี เพ่งพิศ โรงเรียนการุญวิทยา ชำระเงินแล้ว EF162107645TH จัดส่งแล้ว
11 นายทิวา ประภาชื่นชม โรงเรียนบ้านย่านซื่อ ชำระเงินแล้ว EF162110247TH จัดส่งแล้ว

12

จ.ส.อ.ปวริศร์ มุสิกา โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ ชำระเงินแล้ว EF162099538TH จัดส่งแล้ว
13 นายธนวัฒน์ เดชวงษา โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ชำระเงินแล้ว EH128576762TH จัดส่งแล้ว
14 นายเกียรติชัย ทวีลาภ โรงเรียนปัญจดี ชำระเงินแล้ว EH128589426TH จัดส่งแล้ว
15 นายภูวิทย์ กนกฤทธิไกวัล โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา ชำระเงินแล้ว EH128594050TH จัดส่งแล้ว

 

 

กิจกรรมที่ผ่านมา : การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 18

>>>>> ประกาศผลการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 18 รอบชิงชนะเลิศ  

>>>> ประกาศผลรอบคัดเลือกการแข่งขัน WRDC

>>>> ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ การแข่งขัน WRDC 

ผลการแข่งขันรอบคัดเลือก #18

>> สถิติมหาวิทยาลัยแม่โจ้

>> สถิติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรี

>> สถิติมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

>> สถิติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

>> สถิติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

>> สถิติมหาวิทยาลัยขอนแก่น

>> สถิติมหาวิทยาลัยนเรศวร

>> สถิติมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร