th th
en

Bannner SiTTalks Updated

อพวช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี ดำเนินโครงการ

“SiT Talks (Science inspired by Teen : SiT Talks)” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการสื่อสารองค์ความรู้และเรื่องราววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยกำหนดให้เยาวชนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์สื่อสารเรื่องราวของความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่อยู่รอบตัว เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วที่เกี่ยวข้องต่อการดำรงชีวิตของเราในปัจจุบัน

หัวข้อในการนำเสนอผลงาน

                    “Fake News จริงหรือหลอก บอกด้วยวิทย์”

เยาวชนจะต้องทำการวิเคราะห์และนำเสนอความรู้ที่ถูกต้องจากข่าวปลอม (Fake News) ที่มีความน่าสนใจ โดยเลือกใช้ข่าวปลอมที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในสังคม และต้องนำเสนอเนื้อหาความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้สอดคล้องไปกับผลกระทบของข่าวปลอมร่วมกับการหยิบยกเรื่องราวรอบตัวผ่านมุมมองของตนเอง และสื่อสารออกมาให้เกิดความน่าสนใจและน่าติดตามภายในเวลาที่กำหนด

กติกาการรับสมัคร

  • เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  • จัดทำคลิปวีดีโอ เล่าเรื่องราวหรือประเด็นวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจเพียง 1 เรื่องให้เชื่อมโยงกับหัวข้อการนำเสนอ ความยาวไม่เกิน 3 นาที และไม่ต่ำกว่า 2 นาที 30 วินาที
  • สามารถใช้อุปกรณ์เสริม (props) ในการช่วยนำเสนอได้
  • คลิปวิดีโอต้องเป็นการบันทึกอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีการตัดต่อ,ใส่เสียง, ภาพประกอบ หรือ visual effect ต่างๆ เพิ่มเติม
  • ลงทะเบียนตามลิงก์รับสมัครพร้อมอัปโหลดผลงานคลิปวีดิโอ ผ่านทางเว็บไซต์ อพวช. จำกัด 1 คน 1 ภูมิภาค (ภูมิภาคใดก็ได้)

การรับสมัคร SiT Talks (Science inspired by Teen : SiT Talks)

ภูมิภาค

สถาบันร่วมจัดกิจกรรม

ปิดรับสมัคร

ประกาศผลการแข่งขัน

ภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

18 ส.ค. 64

28 ส.ค. 64

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

18 ส.ค. 64

28 ส.ค. 64

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออก

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

15 ส.ค. 64

19 ส.ค. 64

ภาคตะวันออก

ภาคกลาง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

15 ส.ค. 64

23 ส.ค. 64

ภาคกลาง

ภาคใต้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

15 ส.ค. 64

25 ส.ค. 64

ภาคใต้

> ประกาศผลการแข่งขันฯ รอบคัดเลือก            >> ประกาศผลการแข่งขันฯ รอบชิงชนะเลิศ

ดาวน์โหลด:

 หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมฯ โครงการ SiT Talks  กำหนดการโครงการฯ  กติกาการตัดสินรอบคัดเลือก วิธีการสมัครแข่งขัน

 

  Corse Online:  เล่าเรื่องวิทย์อย่างไรให้โดนใจใน 3 นาที  <-- click 

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook page : SiT Talks หรือทาง 0-2577-9999 ต่อ 1744-5 ติดต่อ นพชัย, กิติคุณ, ดนุจิตต์

 

Follow us :  Facebook : SiT Talks