th th
en

 213634047 5733220116748786 5997100583643763995 n

 
ประกาศผลรางวัล โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “ฝ่าวิกฤตกับวิทย์รอบตัว”
โดยได้รับเกียรติจาก รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ด้านการมีส่วนร่วม คุณณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์
และรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ดร. กรรณิการ์ เฉิน เป็นประธานมอบรางวัล
พร้อม Mini talk ในหัวข้อ “หนังสั้นแบบไหนที่สังคมไทยต้องการ” กับ ดร. ชนินทร์ สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองสื่อสารวิทยาศาสตร์ จากอพวช. คุณณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์ จากไทยพีบีเอส และ 2 ผู้กำกับขวัญใจมหาชน คุณเชิดพงษ์ เหล่ายนตร์ และ คุณคมกฤษ ตรีวิมล
และทีมที่ได้รางวัล 10 ผลงาน จากผู้เข้าประกวด 95 ผลงาน ได้แก่
 
ประเภท มัธยมศึกษา
-รางวัลภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม
เรื่อง Sting of sweet ช่วยด้วยผมมีกลิ่น
ทีม Sci-Call
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
 
1SA       1SF
 
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เรื่อง Languishing ฝ่าวิกฤติชีวิตเนือย ๆ
ที่ม CM COMBAT
โรงเรียนบุญวัฒนา
 
2SA      2SF
 
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
THE RETUTURN TO LIFE คนยางชีวิต
ทีม S.P.T. Entertainment
โรงเรียน สตรีพัทลุง
 
3SA     3UA
 
 
-รางวัลชมเชย
เรื่อง อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด will
ทีม Mind Bro Team
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
 
hsa     HSF
 
 
ประเภท อุดมศึกษา
-รางวัลภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม
เรื่อง Sleep Walking เมื่อรูมเมทฉันละเมอ
ทีม แสบหลัง SQUAD
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
1UA     1UF
 
 
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เรื่อง เรื่องของสมพงษ์
ทีม โคตรเฉิ่ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
2UA     2UF
 
 
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เรื่อง ติดเล่นเส้นตาย Life Line
ทีม ล่าปลาค่อ
สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น
3UA     3UF
 
ประเภท ประชาชน
-รางวัลภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม
เรื่อง ฤดูยุงชุม Mosquito season
ทีม Futurepast Studio
 
1PF
 
 
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เรื่อง SOLY
ทีม IMAGINARY MIND
 
2PA     2PF
 
 
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เรื่อง เกลอ Friends
ทีม หลานยายศรี ครีเอชัน
 
3PA     3PF
 
 
ถึงแม้จะเป็นงานมอบรางวัลแบบ New normal แต่ขอบอกเลยว่า สนุกสนานไม่แพ้กันเลยทีเดียว โดยท่านสามารถรับชมงานประกาศรางวัลย้อนหลังได้ที่นี่เลย
 
264229305 6451947844876006 4579794392944602534 n     265189737 6451947978209326 5963106045922695805 n    
 
261659480 6451947438209380 3002432332036829915 n     265546448 6451947484876042 5714367879358428878 n
 
 


โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 6 ปี 2564

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS) เล็งเห็นถึงศักยภาพและพลัง
ในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านรูปแบบของภาพยนตร์สั้น จึงจัด “โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์” ขึ้น เพื่อให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปหันมาสนใจ
สร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ด้วยหวังว่าโครงการนี้จะเป็นบันใดสำคัญขั้นหนึ่งที่ช่วยปลูกฝัง สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยร่วมใจกันสร้างสังคม
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “Science around us : ฝ่าวิกฤตกับวิทย์รอบตัว” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท

ประเภทการรับสมัคร
?1.ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย
• กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เทียบเท่า)
• ทีมละ 5 คน (ต้องครบ 5 คนเท่านั้น)


?2 ประเภทอุดมศึกษา
• นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา (เทียบเท่า)
• อายุไม่เกิน 25 ปี
• ทีมละไม่เกิน 5 คน


?3.ประเภทประชาชนทั่วไป
• ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา
• ทีมละไม่เกิน 5 คน


กำหนดระยะเวลา
?มัธยมศึกษา
เปิดรับสมัคร 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2564
?อุดมศึกษา
เปิดรับสมัคร 1 สิงหาคม - 15 พฤศจิกายน 2564
?ประชาชนทั่วไป
เปิดรับสมัคร 1 สิงหาคม - 15 พฤศจิกายน 2564 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร