th th
en

กิจกรรมประกวดแข่งขัน Curiosity WINS Challenge
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เชิญชวนทุกคนส่งคลิป VDO เข้ามาประกวดแข่งขันในกิจกรรม Curiosity WINS Challenge ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ อพวช. คลองห้า
และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ของ อพวช. ทั้ง 3 แห่ง ภายใต้แนวคิด Curiosity WINS: ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์”
ความยาวคลิปไม่เกิน 60 วินาที

โดยแบ่งรูปแบบการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท  ดังนี้
1) ประเภทเยาวชน นักเรียน – นักศึกษา อายุไม่เกิน 18 ปี
2)  ประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปี ขึ้นไป

 

แนวคิดในการทำคลิป Curiosity WINS: ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์

ถ่ายทำคลิป VDO ที่ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในนิทรรศการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในพิพิธภัณฑ์ อพวช. คลองห้า
และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ของ อพวช. ทั้ง 3 แห่ง ตัวอย่างเช่น 
การมาเที่ยวมาทำกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพวช. แล้วทำให้เราพบกับคำตอบหรือสิ่งที่เราสงสัยต่าง ๆ
ได้อย่าง
น่ามหัศจรรย์ เป็นต้น ตามแนวคิด “มาค้นพบความมหัศจรรย์ที่พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคน และให้คำตอบทุกเรื่องที่อยากรู้กับ
NSM Thailand ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์”

ระยะเวลาโครงการ : เดือนเมษายน ถึง สิงหาคม 2565

  • เปิดรับสมัครเข้าร่วมประกวดในโครงการฯ                                    วันที่ 25 เมษายน – 15 กรกฎาคม 2565
  • แถลงข่าวเปิดตัวโครงการฯ                                                        วันที่ 8 มิถุนายน  2565
  • ประกาศรายชื่อรอบคัดเลือก                                                       วันที่ 20 กรกฎาคม 2565
  • เปิดโหวตผลงานของผู้ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก                              วันที่ 25 กรกฎาคม - 12 สิงหาคม 2565
  • ประกาศรายชื่อและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะในกิจกรรม                        วันที่ 20 สิงหาคม 2565
    ณ มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565 

กติกาการร่วมกิจกรรม  : 

1.  ต้องเป็นคลิปที่มีความสร้างสรรค์ ถ่ายทำที่พิพิธภัณฑ์ อพวช. คลองห้า และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ของ อพวช. ทั้ง 3 แห่ง ภายใต้แนวคิด
     “Curiosity WINS: ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์” ซึ่งความยาวคลิปไม่เกิน 60 วินาที

2.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องส่งผลงานคลิป VDO ไฟล์นามสกุล .mp4 มาที่ลิงค์  https://forms.gle/iaL6y9EQjufXFgKJ8

3.  เนื้อหาเหมาะสมสำหรับทุกเพศทุกวัย ใช้ภาษาสุภาพ ไม่หยาบคาย และไม่ใช้ถ้อยคำและกิริยาที่รุนแรง

4.  เนื้อหาที่นำเสนอจะต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมือง/ก่อให้เกิดความขัดแย้งใด ๆ และต้องไม่หลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
     และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม
     จริยธรรมหรือหลักศาสนาใด

5.  ไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ ดัดแปลง และไม่เคยนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดคณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวด
     ได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ 
หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตาม กฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ/ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

6.  หลังจากประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านรอบคัดเลือกผู้เข้าประกวดจะต้องอัปโหลดคลิปบน TikTok ของตนเอง ติดแฮชแท็ก #CuriosityWINS
      #NSMThailand ตั้งค่าเป็นสาธารณะ

7.  การส่งคลิปเข้าประกวด ให้ถือว่าผู้เข้าประกวดตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น

8.  ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ ของ อพวช. คลิปที่ได้รับการคัดเลือก จะนำมาโพสต์ผ่าน Facebook Fan Page: NSM Thailand

9.  ผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นสิ้นสุด

 

เกณฑ์การตัดสิน  :  คะแนนรวมคิดเป็น 100 % แบ่งเป็น

1.  เนื้อหาตรงตามโจทย์ 50 %
2.  ความคิดสร้างสรรค์ 30 %
3.  ยอดคนเข้าชมใน TikTok ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 20 %
หมายเหตุ  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง ขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น
                    ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

รางวัล ผู้ชนะการประกวดแต่ละประเภทจะได้รับรางวัล ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรและของที่ระลึก
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 7,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรและของที่ระลึก
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรและของที่ระลึก
4. รางวัลชมเชย เงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท จำนวน 5 รางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตรและของที่ระลึก