th th
en

4

#หางหงส์ สิ่งประดิษฐ์ตกแต่งสวยงามจากภูมิปัญญา
ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมทำหางหงส์กับเรา #ไม่มีค่าใช้จ่าย
.
อพวช. เชิญชวนครอบครัวและผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญา จาก...วัยเก๋า ร่วมสนุกคิด สนุกทำ สืบสานภูมิปัญญา
?เรื่อง หางหงส์
?วันที่ 25-27 มีนาคม 2565
?เปิดรับสมัครวันละ 2 รอบ
รอบเช้า 10.00 น.
รอบบ่าย 13.30 น.
?นิทรรศการเทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย ชั้น 6
.
?จำกัดจำนวน 10 ท่าน/รอบ
⏳กิจกรรมใช้เวลาประมาณ 60 นาที
รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/35injk4
.
?เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึง 18 มีนาคม 2565
ลงทะเบียนรายบุคคล https://bit.ly/3BErnHi
ลงทะเบียนแบบครอบครัว https://bit.ly/3HdcxJ0
?สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมตามลำดับ
?ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ในการยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 02 577 9999 ต่อ 1123 (ธวัลรัตน์), 1124 (กาญจนา)
event-date: 2565-03-25
วัสดุตัวอย่าง: พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
วิชาเรียน: วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ประเภทบุคคล: ครอบครัว, บุคคลทั่วไป, นักศึกษา
ภาษา: ภาษาไทย