th th
en

 แนวนอน

เรียนรู้เทคนิคการสตัฟฟ์นก และการออกแบบถิ่นฐานจำลอง เพื่อการจัดแสดงอย่างมืออาชีพ กับ Workshop นกสตัฟฟ์ ในถิ่นฐานจำลอง (Bird Taxidermy and Artificial Nature Display) สำหรับบุคคลากรด้านงานสตัฟฟ์สัตว์ อาจารย์และนักศึกษาด้านชีววิทยาหรือสัตววิทยา

 

ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จะได้รับเกียรติบัตร เมื่อเข้าอบรมฯครบตามหลักสูตร

 

หลักสูตร 3 วัน ต่อเนื่อง
วันที่ 20-22 เมษายน 2565
ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี
พิกัด https://goo.gl/maps/u4vxYscNZCywvWWK8 
โปรดดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่างของหน้าเว็บนี้เพื่ออ่านรายละเอียด

จำกัด 30 ท่านเท่านั้น
ค่าลงทะเบียน 5,400 บาท
สมาชิก อพวช. เหลือ 4,860 บาท
หมายเหตุ : เฉพาะค่าลงทะเบียน หากต้องการห้องพักที่ อพวช. จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าพักที่เรือนพักนักวิทย์ อพวช. เท่านั้น ไม่บังคับ) ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.nsm.or.th/visit/dormitory.html หรือ โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2123 (กิตติศักดิ์)

 

***เนื่องด้วยการอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อความเป็นมืออาชีพ ซึ่งเหมาะกับบุคลากรหรือหน่วยงานด้านการศึกษาตามอัธยาศัย อาทิ พิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับด้านการเรียน การสอน ครู อาจารย์ นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักธรรมชาติวิทยา นักนโยบาย และนักศึกษาในสาขาสัตววิทยา และธรรมชาติวิทยา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 577 9999 ต่อ 1491 และ 1492 ก่อนการชำระค่าลงทะเบียน***

 

ลงทะเบียน คลิกลิงก์
https://forms.gle/MZPbYhdnaVTA64cj7 
หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 8 เมษายน 2565

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระค่าลงทะเบียน
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2123 (กิตติศักดิ์) และ 2140 (ศรสวรรค์)
กองจัดระบบบริการผู้เข้าชม
สำนักบริการผู้เข้าชม อพวช.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร
02 577 9999 ต่อ 1491 (ทัศนา) และ 1492 (พิมพ์ผกา)
กองวิจัยและบริการวิชาการ
ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช.

event-date: 2565-04-20
วัสดุตัวอย่าง: พิพิธภัณธรรมชาติวิทยา
วิชาเรียน: ชีววิทยา
ประเภทบุคคล: บุคคลทั่วไป, ครู/อาจารย์
ภาษา: ภาษาไทย