th th
en

02 02

Workshop " อนุกรมวิธานและจำแนกชนิดมดในประเทศไทย"

การฝึกอบรมการจำแนกมด เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรบมีความเข้าใจถึงวิธีการเก็บตัวอย่าง การสร้างเสริมทักษะการจัดการตัวอย่างและเก็บรักษา รวมถึงความรู้ในการจำแนกชนิด อีกทั้งเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคกับผู้เชี่ยวชาญ

***เนื่องด้วยการอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อความเป็นมืออาชีพ ซึ่งเหมาะกับบุคลากรหรือหน่วยงานด้านการศึกษาตามอัธยาศัย อาทิ พิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับด้านการเรียนการสอน ครู อาจารย์ นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักธรรมชาติวิทยา นักนโยบาย รวมถึงเยาวชนที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ณ วันที่เข้าร่วมการอบรม และประชาชนทั่วไป โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 577 9999 ต่อ 1491 และ 1492 ก่อนการชำระค่าลงทะเบียน***


หลักสูตร 4 วัน ต่อเนื่อง
วันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2565
ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี
โปรดดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่างของหน้าเว็บนี้เพื่ออ่านรายละเอียด

จำกัด 30 ท่านเท่านั้น
ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท
สมาชิก อพวช. เหลือ 5,400 บาท
หมายเหตุ : เฉพาะค่าลงทะเบียน หากต้องการห้องพักที่ อพวช. จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าพักที่เรือนพักนักวิทย์ อพวช. เท่านั้น ไม่บังคับ) ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.nsm.or.th/visit/dormitory.html

 

ลงทะเบียน คลิกลิงก์
https://forms.gle/fQuFpPSTRLwuSWDh6 
หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระค่าลงทะเบียนได้ที่
0 2577 9999 ต่อ 2123 (กิตติศักดิ์) และ 2140 (ศรสวรรค์)
กองจัดระบบบริการผู้เข้าชม สำนักบริการผู้เข้าชม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่
02 577 9999 ต่อ 1491 (ทัศนา) และ 1492 (พิมพ์ผกา)
กองวิจัยและบริการวิชาการ
ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

event-date: 2565-02-08
วัสดุตัวอย่าง: พิพิธภัณธรรมชาติวิทยา
วิชาเรียน: ชีววิทยา
ประเภทบุคคล: บุคคลทั่วไป, ครู/อาจารย์, นักศึกษา
ภาษา: ภาษาไทย