th th
en

S 3784748


AntsAsPetsTraining 

หนึ่งวันที่ อพวช. จะพาคุณหนู ๆ และครอบครัว ไปทำความรู้จักกับมดให้มากขึ้น ใน Workshop "มดน้อยแสนรัก...การเลี้ยงมดเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยง"

 

วิทยากร

นักวิชาการจากสำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. ดร. วียะวัฒน์ ใจตรง และคุณทัศนัย จีนทอง พร้อมด้วยคุณชัยพัฒน์ สุทธิวิมลสกุล นักวิชาการอิสระ

 

พบกัน

วันเสาร์ที่ 22 ม.ค. 2565
เวลา 9.45 - 16.30 น.
ที่ ห้อง Science Show พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

 

จำกัด 10 ครอบครัว (ไม่เกิน 3 คน/ครอบครัว)
ลงทะเบียน 2,500 บาท/ครอบครัว
พิเศษ! สมาชิก อพวช. หรือหน่วยงาน MOU กับ อพวช. เหลือ 2,250 บาท/ครอบครัว

หมายเหตุ : เฉพาะค่าลงทะเบียน หากต้องการห้องพักที่ อพวช. จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าพักที่เรือนพักนักวิทย์ อพวช. เท่านั้น ไม่บังคับ) ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.nsm.or.th/visit/dormitory.html 

 

โปรดดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่างเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

Workshop มดน้อยแสนรัก...การเลี้ยงมดเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยง

# Title Version Description Size Hits Download
Proposal_AntsAsPetsTraining 257.93 KB 145 Download Preview
การแนบหลักฐานบัตรสมาชิกและการชำระค่าลงทะเบียน 473.86 KB 84 Download Preview

 

ลงทะเบียนเข้าร่วม Workshop คลิกลิงก์
https://forms.gle/RADir9N3xT2oyb2r8 
หมดเขตรับสมัครวันจันทร์ที่ 17 ม.ค. 2565

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระค่าลงทะเบียนได้ที่
0 2577 9999 ต่อ 2123 (กิตติศักดิ์) และ 2140 (ศรสวรรค์)
กองจัดระบบบริการผู้เข้าชม (จช.)
สำนักบริการผู้เข้าชม (สบช.)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่
02 577 9999 ต่อ 1491 (ทัศนา) และ 1492 (พิมพ์ผกา)
กองวิจัยและบริการวิชาการ (วบ.)
ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ศพช.)
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

 

event-date: 2565-01-22
วิชาเรียน: ชีววิทยา
ประเภทบุคคล: ครอบครัว
ภาษา: ภาษาไทย