th th
en

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ของอาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้องการแสดงทางวิทยาศาสตร์ อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนผู้ชม 200 ที่นั่ง
จัดแสดงวันละ รอบ เวลา 10.00, 13.00 น. การแสดงใช้เวลาประมาณ  30 – 40  นาที

 ชุดที่ เฮลโลโชว์

ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารในอดีต จนถึงปัจจุบัน รู้จักนักประดิษฐ์ผู้คิดค้นและสร้างเครื่องมือในการสื่อสารให้กับมนุษย์ ประสาทสัมผัสของมนุษย์
ที่จำเป็นต่อการสื่อสาร น้องๆจะได้ย้อนยุคสัมผัสประสบการณ์ที่สนุกสนานกับการส่งโทรเลขด้วยตนเอง หน้าตาของโทรศัพท์ในยุคแรกๆเทคโนโลยีที่พัฒนากันอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว
แล้วอนาคตของโลกการสื่อสารจะเป็นเช่นไร
เหมาะสำหรับ ระดับประถมศึกษาตอนต้น – ผู้ชมทั่วไป (ภาษาไทย)

 ชุดที่ 2 IT มีคำตอบ

เป็นการแสดงที่พูดถึงเรื่องเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร เกร็ดความรู้และปัญหาของการสื่อสาร ใกล้ๆตัว ที่เราพบอยู่บ่อย ซึ่งในบางตัวอย่างเราพบเห็นแต่ไม่รู้ความหมาย
หรือบางทีเราเจอปัญหาแต่หาสาเหตุของปัญหาและหาคำตอบได้ไม่ชัดเจน เช่น แม่สีของสี แม่สีของแสง และสัญลักษณ์ R G B วิทยุกับปัญหาสัญญาณไม่ชัดเจน,
ใช้โทรศัพท์มือถือในลิฟท์จานดาวเทียม และประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย

เหมาะสำหรับ ระดับประถมศึกษาตอนต้น – ผู้ชมทั่วไป (ภาษาไทย)