th th
en

เครื่องชั่ง


เครื่องชั่งน้ำหนักขนาดเล็ก ใช้หลักการถ่วงสมดุลของน้ำหนักเพื่อเปรียบเทียบค่าน้ำหนักมาตรฐาน


ชื่อชิ้นงาน (Thai)เครื่องชั่ง
ชื่อชิ้นงาน (Eng)Electric Analytical Balance
เลขที่SM-43-004
ตราสัญลักษณ์August Sauter
ผู้บริจาคกรมวิทยาศาสตร์บริการ