th th
en

Logo science square the street ratchada resize

 จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. 

 เดอะสตรีท รัชดา 

 NSM Science Square @ The Street Ratchada

บริเวณชั้น 5 ศูนย์การค้า เดอะสตรีท รัชดา

  เปิดบริการอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2564
วลา: 10.00 – 19.00 น.

 โทรศัพท์ 02 577 9970    โทรสาร 02 121 1860

                                                                                                                                              Facebook   NSM Science Square at The Street Ratchada

 6E8827F7 52BA 462F 890E EA3071639A38

 S 5685259

Inspire Lab เรื่อง ปั้นแป้งแฝงวิทย์
(เหมาะสำหรับน้องๆ อายุ 8 ปีขึ้นไป)

          มาร่วมเรียนรู้ประโยชน์ของแป้งจากพืช และทดสอบคุณสมบัติของแป้ง พร้อมสร้างสรรค์ผลงานการปั้นที่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง

 Download วิธีทำและใบงาน Inspire Lab เรื่อง ปั้นแป้งแฝงวิทย์

สามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมได้ที่ 

 Facebook  : NSM Science Square at The Street Ratchada

 

   S 5685261

I-SCREAM เรื่อง Fruit by Leaves
(เหมาะสำหรับน้องๆ อายุ 3-7 ปี) 

              มาร่วมสังเกตและสนุกไปกับรูปร่าง ลักษณะของใบไม้หลากหลายชนิด พร้อมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะรูปผลไม้ผ่านสีสันและรูปร่างของใบไม้ ที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน

--> Download วิธีทำและใบงาน I-SCREAM เรื่อง Fruit by Leaves

สามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมได้ที่ 

 Facebook  : NSM Science Square at The Street Ratchada

 

 the Street cover

  10

       แหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นพื้นที่สำหรับส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันภายในครอบครัว เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วยนิทรรศการและกิจกรรมเสริมศึกษา ดังนี้

                   

small Bluebox 01

  5  

BLUE BOX IMAGINARIUM
พื้นที่สนามเด็กเล่นแห่งจินตนาการ สนุกสนาน สร้างสรรค์ พร้อมทั้งเสริมสร้างจินตนาการจากของเล่นตัวต่อรูปทรงขนาดต่างๆ ที่สามารถออกแบบได้ตามจินตนาการอันไร้ขีดจำกัดของเด็ก


 

small Inspire Lab

 

6

 

Inspire Lab
สำหรับเด็กอายุ 8 ปี ขึ้นไป ใช้เวลา 60 นาที ต่อรอบ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิดด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านการทดลอง ที่ผู้ทดลองจะได้เห็นผลด้วยตัวเอง เพื่อปลูกฝังกระบวนการคิด วิเคราะห์ พร้อมทั้งฝึกทักษะพื้นฐานในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์

 

logo innovation

 

7

 

Innovation Space
สำหรับเด็กอายุ 8 ปี ขึ้นไป ใช้เวลา 90 นาที ต่อรอบ
เรียนรู้และเสริมสร้างทักษะด้านการเป็นนักประดิษฐ์ สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์พื้นฐานด้วยตัวเอง  พัฒนาต่อยอดสู่นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ เสริมสร้างทักษะการแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการทาง STEM Education

 

Explorium

  8  

Explorium
สำหรับเด็กอายุ 3 ปี ขึ้นไป ใช้เวลา 60 นาที ต่อรอบ
มาสวมบทเป็นนักธรรมชาติวิทยาตัวน้อย สำรวจ สืบค้น ไขความลับของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ พร้อมทั้งฝึกจำแนกสิ่งมีชีวิตตามหมวดหมู่ และตื่นตาตื่นใจกับตัวอย่างสัตว์สตัฟฟ์เสมือนยังมีชีวิต

 

iScream co 01 01 2

  9  

I-SCREAM
สำหรับเด็กอายุ 3-7 ปี ขึ้นไป ใช้เวลา 60 นาที ต่อรอบ 
พื้นที่สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อเรียนรู้เรื่องราวสิ่งรอบตัว ผ่านกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กับศิลปะ เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและสร้างแรงบันดาลใจกับเด็ก

 

-- ขอสงวนสิทธิ์การทำกิจกรรมตามเกณฑ์อายุที่กำหนด
-- หากสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ท่านสามารถซื้อบัตรกิจกรรมได้ตามช่องทางดังนี้
     • Walk-in ซื้อบัตรกิจกรรมที่หน้างาน ณ เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรกิจกรรม
     • จองผ่านระบบออนไลน์ที่ >> ระบบรับจองการเข้าชม

กรณีต้องการจองเข้าชมนิทรรศการหรือเข้าร่วมกิจกรรมเป็นหมู่คณะ 
กรุณาติดต่อ 0 2577 9999 ต่อ 2122-2123  หรือ ผ่านระบบรับจอง
สามารถดูรายละเอียดกิจกรรมได้จาก >> 
School Program 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------