th th
en

Logo NSM Science Square Chiang Mai resize

 จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.

จังหวัดเชียงใหม่

 NSM Science Square @ Chiangmai

 เปิดบริการอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564
อังคาร-ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00 -17.00 น.  *ปิดบริการทุกวันจันทร์

 ติดต่อสอบถามและจองเข้าชม : โทรศัพท์ 093 745 8550

 หรือโทรศัพท์ 02 577 9999 ต่อ 2122 - 23

 Facebook NSM Science Square at Chiang Mai

 

 

9AFB1A06 1BB8 4C55 8033 FEA37D4700E5

 

S 5685262

Inspire Lab เรื่อง ปั้นแป้งแฝงวิทย์
(เหมาะสำหรับน้องๆ อายุ 8 ปีขึ้นไป)

            มาร่วมเรียนรู้ประโยชน์ของแป้งจากพืช และทดสอบคุณสมบัติของแป้ง พร้อมสร้างสรรค์ผลงานการปั้นที่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง

---> Download วิธีทำและใบงาน Inspire Lab เรื่อง ปั้นแป้งแฝงวิทย์

สามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมได้ที่ 

 Facebook NSM Science Square at Chiang Mai

  

S 5685263

I-SCREAM เรื่อง Fruit by Leaves

(เหมาะสำหรับน้องๆ อายุ 3-7 ปี) 

             มาร่วมสังเกตและสนุกไปกับรูปร่าง ลักษณะของใบไม้หลากหลายชนิด พร้อมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะรูปผลไม้ผ่านสีสันและรูปร่างของใบไม้ ที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน 

---> Download วิธีทำและใบงาน I-SCREAM เรื่อง Fruit by Leaves 

สามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมได้ที่ 

 Facebook NSM Science Square at Chiang Mai


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

cover SQ AstroPark

 

cut front

จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เชียงใหม่ แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มุ่งเน้นการสร้างเสริมประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชน ด้านอาชีพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่น่าสนใจในอนาคต ผ่านนิทรรศการสื่อสัมผัส และกิจกรรมที่สนุกสนาน เข้าใจง่าย ได้รับความรู้และแรงบันดาลใจไปพร้อมๆกัน ตอบสนองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เข้าสู่อาชีพอุตสาหกรรมใหม่เพื่อพัฒนาประเทศ และขยายโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนในภูมิภาค บนพื้นที่กว่า 1,300 ตารางเมาตร ประกอบด้วยนิทรรศการและกิจกรรมเสริมศึกษา ดังนี้

Exhibition

จัดแสดงเกี่ยวกับอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งอาชีพที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและอาชีพแห่งอนาคต เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เข้าชม ประกอบไปด้วย

 Zone 1 The Career of the Future เปิดโลกอาชีพแห่งอนาคต 
find 

ค้นหาตนเองผ่านแบบประเมินออนไลน์ เพื่อทดสอบความรู้ ความสามารถ และทักษะของตน ค้นพบอาชีพทั้งอาชีพที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและอาชีพแห่งอนาคต เพื่อจุดประกายความสนใจ และเป็นข้อมูลด้านอาชีพที่
น่าสนใจ

Zone 2 Open The Biomedical World เปิดโลกทางการแพทย์
biomed

ปัจจุบันและในอนาคต คนมีความใส่ใจด้านสุขภาพมากขึ้นเรื่อยๆ และ medical hub ถือเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพื่อตอบสนองนโยบายการผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รองรับการขยายตัวของกลุ่มสินค้าและธุรกิจบริการสุขภาพ อาชีพที่จะมารองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในอนาคตด้านการแพทย์ จึงเป็นอาชีพที่
น่าสนใจ และเป็นฟันเฟืองในการพัฒนาประเทศ

  1. นักคิดค้นและพัฒนายาจากสมุนไพร
  2. นักคิดค้นและพัฒนาวัคซีน
  3. วิศวกรชีวการแพทย์
  Zone 3 Disaster operating Base ฐานปฏิบัติการภัยพิบัติ
Zone2

ความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจนเกิดภัยพิบัติขึ้นทั่วโลก ประเทศไทยโดยเฉพาะที่ภาคเหนือ
ที่กำลังเผชิญหน้ากับภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ เช่นกัน เราต้องการความช่วยเหลือจากนักสู้จากหลากหลายวิชาชีพ

  1. นักภูมิอากาศวิทยา
  2. ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ
  3. นักภูมิสารสนเทศ
Zone 4 Aviation and Aerospace technology การบินและอวกาศ
astro

การบินขึ้นไปบนท้องฟ้าถือว่าเป็นความใฝ่ฝันอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์ อุตสาหกรรมการบินและการขนส่งและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วไปทั่วโลก ดังนั้นอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งจึงถือเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เมื่ออุตสาหกรรมการบินเติบโตอย่างก้าวกระโดด ความต้องการบุคลากรในสายงานที่เกี่ยวข้องจึงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

  1. วิศวกรการบินและอวกาศ
  2. นักดาราศาสตร์
  3. เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศEducational programme

logo lab 01

การถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบการทดลอง ผู้ทดลองจะได้เห็นผลด้วยตัวเองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นการ
ปลูกฝังกระบวนการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และฝึกทักษะพื้นฐานการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
logo inno 01 เป็นพื้นที่สำหรับ สร้างสิ่งประดิษฐ์ด้วยตนเอง เน้นการแก้ปัญหาตามที่โจทย์กำหนด เรียนรู้จากการลงมือทำเพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็น
นักประดิษฐ์ สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ขั้นพื้นฐาน และพัฒนาต่อยอดความคิดไปสู่นวัตกรรมที่ ผ่านกระบวนการทาง STEM Education 

 

 

กรณีต้องการจองเข้าชมนิทรรศการหรือเข้าร่วมกิจกรรมเป็นหมู่คณะ
กรุณาติดต่อ 0 2577 9999 ต่อ 2122-2123  หรือ ผ่านระบบรับจอง
สามารถดูรายละเอียดกิจกรรมได้จาก ดาวน์โหลด School Program >> โดยเลือก NSM Science Square @ Chiang Mai

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ประกาศ

ขณะนี้จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่
(NSM Science Square @Chiang Mai) พร้อมให้บริการแล้ว
ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
ทำความสะอาด วัดอุณหภูมิ จำกัดจำนวนผู้เข้าชม

 

194174642 146024770889039 1235069039480147391 n