th th
en

ประวัติ ความเป็นมา
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ได้รับการจัดตั้งในปี พ.ศ. 2535 ในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงเป็นผู้นำในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกร พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทยจนบังเกิดผลสำเร็จ
ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเนื้อหาวิทยาศาสตร์ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาการสมัยใหม่ต่างๆ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย รวมถึงเทคโนโลยีภูมิปัญญาไทยด้วย
อ่านเพิ่มเติม...แผนผังชั้น1
2
3
4
5
6
 
 


ไฮไลท์พิพิธภัณฑ์
 

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร